Slovensky English
Správy pre tlač
KONZEKO patrí k lídrom na trhu recyklácie opotrebovaných olejov , 27.01.09  

Spoločnosť Konzeko, s. r. o., Markušovce  je jedným z lídrov na slovenskom trhu v zbere a zhodnocovaní odpadových olejov. V roku 2008 spracovali cca 5 000 ton odpadových olejov, z celkového odhadovaného množstva cca 17 – 20 000 ton výskytu odpadových olejov na Slovensku. Zavedením novej technológie s dotáciou od Recyklačného fondu vo výške 225 718 EUR  (6,8 mil. Sk) stúpne množstvo spracovaných olejov na cca 6 000 ton v roku 2009 a 6 500 – 7 000 ton olejov v nasledujúcich rokoch. Informoval o tom Ing. Vladimír Ratvaj, konateľ spoločnosti Konzeko, s. r. o.

,,Recyklačný fond od roku 2002 až doteraz podporil spolu 3 projekty firmy Konzeko, týkajúce sa opotrebovaných olejov, v celkovej výške takmer 740 224 EUR (22,3 mil. Sk). Prvý podporený projekt slúžil na nákup cisternových vozidiel, ďalšie dva na zavedenie technológie zhodnocovania odpadových olejov. Koncom roka 2008 firma inštalovala a do skúšobnej prevádzky uviedla nové zariadenie, spočívajúce vo filmovej vákuovej odparke a polyfrakčnej kondenzácii. Tieto kľúčové zariadenia umožňujú separáciu odpadového oleja na účinnú zložku, teda vykurovací olej a balasty, ale aj separáciu na zložky primárneho určenia a to ľahký a ťažký vykurovací olej, základový olej a fluxačný olej. Tým sa vytvoril druhý stupeň zhodnocovania odpadových olejov“, opísal zhodnocovanie V. Ratvaj.

Dodal, že ľahký a ťažký vykurovací olej a olej fluxačný sú určené na priame použitie u odberateľov. Základový olej môžu odberatelia použiť na menej sofistikované mazacie účely, alebo si ho môžu podľa vlastných potrieb a možností upraviť. Výhodou druhého stupňa je získavanie produktov s vyššou pridanou hodnotou, čo má ekonomický efekt. Zároveň to prináša stabilizáciu na trhu s rafinérskymi produktmi.
         
,,V budúcnosti Konzeko plánuje uviesť do činnosti prídavné zariadenie, umožňujúce úpravu základového oleja na olej mazací, teda na produkt s vyššou hodnotou aj úžitkovou hodnotou. Ako bonus, jedným z výstupov tohto procesu, bude zvýšenie kvality fluxačného oleja. Technológia používaná v súčasnosti v Konzeku bola vyvinutá v spolupráci s Fakultou chemickej technológie STU v Bratislave v r. 2005 – 2007 a zavedená v roku 2008  a spĺňa  väčšinu kritérií kladených na BAT technológie. Odpadový olej sa zhodnocuje na cca 90 % materiálovo, len zvyšok energeticky“, konštatoval V. Ratvaj.

Konzeko je spoločnosť, ktorá sa zaoberá zberom a spracovaním odpadových olejov a distribúciou produktov ich zhodnotenia primárnym užívateľom. Za šestnásť rokov svojej existencie firma stiahla z obehu a spracovala cez 70 000 ton odpadového oleja, legislatívne charakterizovaného ako nebezpečný (N) odpad. Firma pracuje podľa schémy: zber- spracovanie - predaj. Konzeko spracúva niekoľko desiatok druhov odpadových olejov, s niekoľkými málo výnimkami všetky, ktoré sa na trhu vyskytujú.  Výstupmi sú základové oleje, resp. surovina pre výrobu strojových a mazacích olejov, vykurovacie oleje s obsahom síry nepresahujúcim  1 % hmotnosti (ľahký a ťažký) a fluxačný olej.  Významne a pozitívne tak ovplyvňuje množstvo odpadových olejov v obehu.


Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader