Slovensky English
Správy pre tlač
Posledných 39 miliónov na podporu zberu a zhodnocovania odpadov v tomto roku, 17.12.08  

Správna rada Recyklačného fondu na svojom desiatom a jedenástom tohtoročnom zasadnutí vyhovela  6 žiadostiam o poskytnutie dotácií. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov ďalšími viac ako 38,7 miliónmi korún. V tomto roku tak schválila dotácie pre celkovo 72 projektov v súhrnnej výške 617,5 milióna korún.
 
Mesto Žilina dostane z Recyklačného fondu 7,2 milióna korún na intenzifikáciu separovaného zberu v meste.

Projekt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave „Propagácia, vyhľadávanie a aplikácia nových technológií recyklácie opotrebovaných pneumatík, plastového odpadu zo spracovaných ojazdených vozidiel a nakladania s obalmi z plastov používaných v automobilovom priemysle v rámci 3 medzinárodnej konferencie Polymeric Materials in Automotive PMA 2009“ bude podporený sumou 600 tisíc korún.

Podporu získal aj XXXV. Medzinárodný festival odborných filmov EKOTOPFILM 2008, a to vo výške viac ako 1,1 milióna korún.

Správna rada ďalej schválila dotáciu vo výške bezmála 24,4 milióna korún na projekt spoločnosti V. O. D. S., a. s., Košice, ktorý má za cieľ reorganizáciu systému zabezpečenia zberu, zvozu a komplexného spracovania opotrebovaných pneumatík.


 
Žiadateľ Continental Matador, s. r. o., Púchov predložil projekt intenzifikácie procesov regenerácie odpadových olejov, ktorý bude podporený sumou takmer 5,5 milióna korún.
 
Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 29. 10. 2008 do 27. 11. 2008 vyplatil Recyklačný fond na základe  žiadostí obcí a miest viac ako 23,8 milióna korún príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie. Celková suma prostriedkov poskytnutá na tento účel od začiatku pôsobenia Recyklačného fondu už presiahla 253 miliónov korún.

Zoznam schválených žiadostí obcí


Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader