Slovensky English
Správy pre tlač
Trnavský kraj dostal z Recyklačného fondu 208 miliónov Sk, 03.12.08  

Recyklačný fond doteraz za viac ako 6 rokov činnosti schválil projekty za 3,42 miliardy Sk, keď vyhovel viac ako 7 700 žiadostiam podnikateľov a obcí o finančné prostriedky. V tomto roku už schválil dotácie zatiaľ pre celkovo 66 projektov v súhrnnej výške 579,9 milióna korún. S prispením fondu sa vytvorilo doteraz cca 1000 nových pracovných miest. Len vlani sa s podporou Recyklačného fondu na Slovensku vyzbieralo 212 000 ton a zhodnotilo 134 000 ton odpadov. Informoval o tom riaditeľ Recyklačného fondu Ing. Ján Líška.

,,Recyklačný fond v Trnavskom kraji do konca 3. štvrťroka 2008 vyhovel spolu 965 žiadostiam podnikateľov a obcí o finančné prostriedky, v celkovej sume 207,9 milióna Sk. Z toho vyplatil na základe 724 žiadostí príspevky vo výške 27,9 miliónov Sk pre 173 miest  a obcí, za vyseparovaný komunálny odpad. Recyklačný fond vyhovel hlavne žiadostiam o podporu projektov na zber a recykláciu odpadov. Na základe 20 žiadostí od 11 podnikateľov schválil dotácie vo výške 118,5 milióna Sk. Obce, mestá a združenia  – celkovo 11, dostali na základe 17 žiadostí dotácie  vo výške 40,8 miliónov Sk“, uviedol J. Líška.

Dodal, že v Trnavskom kraji najväčšiu podporu zo spomínaných 207,9 milióna Sk dostali podnikateľské projekty, ktoré sa zaoberajú recykláciou PET fliaš a komplexným spracovaním a zhodnocovaním starých vozidiel.

Recyklačný fond podporil spoločnosť Slovenský hodváb, a. s., Senica sumou 51 mil. Sk na vybudovanie I. etapy recyklácie PET. Ďalším  významným podporeným podnikateľským zámerom bolo doplnenie technológie pre zhodnocovanie odpadov zo spracovania starých vozidiel, pre spoločnosť WIP Autovrakovisko, s. r. o., Šamorín a to sumou 30,8 mil. Sk.  Spoločnosti VEPOS - SKALICA, s. r. o., poskytol Recyklačný fond prostriedky na intenzifikáciu a rozšírenie separovaného zberu vo výške 18,9 mil. Sk. Štvoricu najvýznamnejšie podporených projektov uzatvára spoločnosť BONEKO HOLÍČ, a. s., ktorá získala od fondu prostriedky vo výške 12,1 mil. Sk, a to na vybudovanie recyklačnej linky olejových filtrov.

J. Líška ďalej poukázal na vysoký záujem miest, obcí a združení o separovaný zber, ktorý sa prejavil vysokým počtom žiadostí, predovšetkým vo forme príspevkov za vytriedený odpad. „V Trnavskom kraji sme doteraz na základe 724 žiadostí miest, obcí a združení, vyplatili takmer 28 miliónov Sk. Príspevky obce dostávajú z fondu automaticky, ak preukážu, že odpad odovzdali spracovateľom, ale musia ich opäť použiť vo svojom odpadovom hospodárstve. Fond podporil 11 obciam a ich združeniam spomínaných 20 projektov na separovaný zber vo výške takmer 119 miliónov Sk. Dotácie dostali mestá: Hlohovec, Sereď, Sládkovičovo, Trnava, Vrbové, obce: Borský Mikuláš, Dobrohošť a Technické služby mesta Galanta, Technické služby mesta Senica, a. s., Združenie obcí Medzičilizia a Združenie pre separovaný zber odpadu regiónu Piešťany“  konštatoval  J. Líška. 


Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader