Slovensky English
Správy pre tlač
Ďalších 21,5 miliónov korún na podporu zberu a zhodnocovania odpadov z Recyklačného fondu, 16.10.08  

Správna rada Recyklačného fondu na svojom deviatom tohtoročnom zasadnutí vyhovela  7 žiadostiam o poskytnutie dotácií. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov ďalšími viac ako 21,5 miliónmi korún. Od začiatku roka správna rada schválila dotácie pre celkovo 64 projektov v súhrnnej výške takmer 579 miliónov korún.

Obec Melek dostane z Recyklačného fondu viac ako 1,1 milióna korún na zavedenie zberu odpadových olejov Stredného požitavia. Projekt zhodnotenia odpadových olejov v prevádzke lisovňa UH spoločnosti RPC Bramlage Veľký Meder, s. r. o. bude podporený sumou 540 tisíc korún.

Marián Ondrík, Liesek, získal dotáciu vo výške 9,9 milióna korún na dovybavenie technológiou pre potreby spracovania starých vozidiel.

Spoločnosť Ernst & Young Slovakia, s. r. o., Bratislava, vykoná analýzu investičných potrieb pre budovanie recyklačných a zberových kapacít v SR do roku 2012, na ktorú jej Recyklačný fond poskytne dotáciu vo výške 2,7 milióna korún.

Správna rada ďalej schválila dotáciu vo výške 200 tisíc korún Zväzu elektrotechnického priemyslu, Bratislava, na propagáciu zberu a zhodnocovania elektroodpadu na medzinárodnom veľtrhu ELOSYS 2008, ktorý sa koná v termíne 14. – 17. 10. 2008 v Trenčíne.

Propagácii zberu a zhodnocovania odpadov sa venuje aj projekt spoločnosti N – Club, s. r. o., Bratislava, „TV relácia na rok 2009“ podporený sumou 4,9 milióna korún a príloha Recyklačný priemysel v časopise 21. storočie Mgr. Zdenky Rabayovej – ENVIRA, Bratislava, podporená sumou takmer 2,2 milióna korún.

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 05. 09. 2008 do 02. 10. 2008 vyplatil Recyklačný fond na základe  žiadostí obcí a miest viac ako 13,5 milióna korún príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie. Celková suma prostriedkov poskytnutá na tento účel od začiatku pôsobenia Recyklačného fondu už presiahla 180 miliónov korún.

Zoznam schválených žiadostí obcíNaspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader