Slovensky English
Správy pre tlač
Ďalších 73,5 milióna korún na podporu zberu a zhodnocovania odpadov z Recyklačného fondu, 21.08.08  

Správna rada Recyklačného fondu na svojom siedmom tohtoročnom zasadnutí vyhovela  4 žiadostiam o poskytnutie dotácií. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov ďalšími takmer 73,5 miliónmi korún. Od začiatku roka správna rada schválila dotácie pre celkovo 50 projektov v súhrnnej výške bezmála 518 miliónov korún.
 
Mesto Veľké Kapušany dostane z Recyklačného fondu viac ako 2,1 milióna korún na regionálny systém separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Veľké Kapušany a okolitých obciach. Podobne obec Víťaz predložila projekt na regionálny systém separovaného zberu v obci Víťaz a okolitých obciach, ktorý bude podporený sumou bezmála 1,4 milióna korún.
 
Správna rada ďalej schválila dotáciu vo výške 70 miliónov korún na projekt spoločnosti KURUC – COMPANY, spol. s r. o. s názvom „Recyklácia viacvrstvových kombinovaných materiálov papierenským spôsobom“ a tiež paušálne príspevky spracovateľovi starých vozidiel a prevádzkovateľovi určeného parkoviska, ktorým je Štefan Németh – NEOF, Veľké Dvorníky.

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 11. 06. 2008 do 03. 08. 2008 vyplatil Recyklačný fond na základe  žiadostí obcí a miest viac takmer 9,4 milióna korún príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie. Celková suma prostriedkov poskytnutá na tento účel od začiatku pôsobenia Recyklačného fondu už presiahla 180 miliónov korún.

Zoznam schválených žiadostí obcí
 


Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader