Slovensky English
Správy pre tlač
Recyklačný fond poskytne ďalších 215 miliónov korún na podporu zberu a zhodnocovania odpadov, 26.06.08  

Správna rada Recyklačného fondu na svojom šiestom tohtoročnom zasadnutí vyhovela 15 žiadostiam o poskytnutie dotácií. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov ďalšími viac ako 215 miliónmi korún. Od začiatku roka správna rada schválila dotácie pre celkovo 46 projektov v súhrnnej výške 444,5 miliónov korún.

Mesto Levice dostane z Recyklačného fondu viac ako 5,9 milióna korún na separovaný zber komunálnych odpadov v meste a mesto Čadca na intenzifikáciu separovaného zberu niečo cez 3,6 milióna korún. Mesto Modra zintenzívni separovaný zber zavedením 120 l kontajnerov za viac ako 1,2 milióna a mesto Nová Dubnica bude zdokonaľovať svoj systém separovaného zberu realizáciou projektu za 3,1 milióna korún. Mesto Hlohovec prechádza už do III. etapy intenzifikácie separovaného zberu podporenej sumou cca 660 tisíc korún. Združenie miest a obcí „Za čisté Dolné Pohronie“ predložilo projekt na rozšírenie a skvalitnenie separovaného zberu komunálneho odpadu, ktorý bude podporený sumou viac ako 3,1 milióna korún.

Ďalšie 4 schválené projekty sú z oblasti propagácie zberu a zhodnocovania odpadov. Recyklačný fond podporí sumou takmer 2,8 milióna korún balíček „Didaktik“ pre žiakov 1. ročníka ZŠ od spoločnosti Dynex, spol. s r. o., Bratislava, sumou 350 tisíc korún II. konferenciu - nakladanie s odpadovými olejmi v SR, ktorú organizuje Slovnaft VÚRUP, a. s., Bratislava, štúdiu „Možnosti aplikácie nových technológií v procese zhodnocovania skla a dopady na ekológiu, ekonomickú výkonnosť a konkurencieschopnosť sklárskeho priemyslu SR“, ktorú vypracuje SolidGroup, s. r. o., Bratislava za 550 tisíc korún a Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra sumou 500 tisíc korún na propagáciu spracovania starých vozidiel na Autosalóne Nitra 2008 pod názvom „Recyklácia vozidiel, cesta ku skvalitneniu životného prostredia.“

Spoločnosť KOVOD RECYCLING, s. r. o., Banská Bystrica získala na základe svojho projektu dotáciu z Recyklačného fondu vo výške 168 miliónov korún na komplexné spracovanie starých vozidiel, Fe-MARKT, spol. s r. o., Košice 10,8 milióna korún na zvýšenie efektívnosti zberu a spracovania starých vozidiel a AUTO-AZ, s. r. o., Zohor 12,8 milióna korún na doplnenie technológie spracovania starých vozidiel.

Projekt spoločnosti DANFOSS Compressors, spol. s r. o., Zlaté Moravce na zhodnotenie odpadových olejov v prevádzke výroby kompresorov bude podporený sumou 1,2 milióna korún. Posledným podporeným projektom je zhodnotenie odpadových olejov v prevádzke výroby ZF Boge Elastmetall Slovakia, a. s. v Trnave vo výške 718,5 tisíc korún.

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 15. 05. 2008 do 10. 06. 2008 vyplatil Recyklačný fond na základe žiadostí obcí a miest viac ako 2,9 milióna korún príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie. Celková suma prostriedkov poskytnutá na tento účel od začiatku pôsobenia Recyklačného fondu už presiahla 170 miliónov korún.

Zoznam schválených žiadostí obcíNaspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader