Slovensky English
Správy pre tlač
Ďalších 685 tisíc korún na propagáciu zberu a zhodnocovania odpadov z Recyklačného fondu, 29.05.08  

Správna rada Recyklačného fondu na svojom piatom tohtoročnom zasadnutí vyhovela 1 žiadosti o poskytnutie dotácie. Od začiatku roka tak správna rada schválila dotácie pre celkovo 31 projektov v súhrnnej výške viac ako 229 miliónov korún.

Schválená dotácia vo výške takmer 685 tisíc korún je z oblasti propagácie zberu a zhodnocovania odpadov. Dostane ju Slovenská technická univerzita v Bratislave na medzinárodnú konferenciu Technika ochrany prostredia TOP 2008, ktorej štrnásty ročník sa bude konať v termíne 25. – 27. 06. 2008 v Častej - Papierničke. Vyhlásený je aj deviaty ročník súťaže o Cenu TOP. Konferencia je zameraná na tri tematické okruhy:
- technológie materiálového a energetického zhodnocovania,
- legislatíva v oblasti odpadového hospodárstva a
- environmentálne technológie, koncepcia rozvoja a financovanie odpadového hospodárstva.

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 11. 04. 2008 do 14. 05. 2008 vyplatil Recyklačný fond na základe žiadostí obcí a miest viac ako 10,7 milióna korún príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie. Celková suma prostriedkov poskytnutá na tento účel od začiatku pôsobenia Recyklačného fondu už presiahla 167 miliónov korún.

Zoznam schválených žiadostí obcí


Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader