Slovensky English
Správy pre tlač
V tomto roku už prekročil počet spracovaných starých áut 10 500 kusov, 28.05.08  

S podporou Recyklačného fondu sa na Slovensku podarilo vybudovať efektívne fungujúci systém komplexného zberu a spracovania starých vozidel. Kým v roku 2004 sa spracovalo 723 kusov autovrakov, vlani to bolo už viac ako 28 - tisíc kusov. Za necelých 6 rokov svojho pôsobenia Recyklačný fond podporil 34 jednokomoditných projektov za 446,7 milióna Sk a 27 viackomoditných projektov za 76,5 milióna Sk. Informoval o tom predseda Správnej rady Recyklačného fondu Ing. Juraj Dlhopolček.

,,Recyklačný fond sa v priebehu svojho pôsobenia významne podieľal na vytváraní nevyhnutných technických i systémových predpokladov pre efektívne spracovanie starých vozidiel. Významne podporoval a podporuje rozširovanie zberových kapacít, ako aj kapacít zabezpečujúcich ich spracovanie v súlade s Programom odpadového hospodárstva Slovenska do roku 2010. Vďaka realizácii projektov podporených fondom sa každoročne úmerne zvyšuje  objem zberu a spracovania. V tomto roku sme spracovali už 10 500 áut a do konca roka chceme spracovať až 30-tisíc starých vozidiel “, vysvetlil J. Dlhopolček.

Dodal, že medzi najväčšie projekty na spracovanie starých vozidiel podporené  z Recyklačného fondu patria projekty spoločnosti KOVOD RECYCLING, s. r. o., Banská Bystrica, ktorej projekty Recyklačný fond podporil sumou 166 miliónov Sk. Sídlo firmy je v Banskej Bystrici, ale podpora sa týkala projektov realizovaných po celom Slovensku. Nasleduje spoločnosť ŽP EKO QELET, a. s., Martin, ktorá na spracovanie karosérií a kovového odpadu dostala dve dotácie spolu vo výške  97  miliónov  Sk, pre svoje prevádzky v Žiline a Hliníku nad Hronom. Firme AUTO - AZ, s. r. o., Zohor, poskytol Recyklačný fond na 3 projekty dotáciu 36,6 milióna Sk.
,,Nový prístup k odpadom v sektore automobilov spočíva v zbere autovrakov a v zhodnocovaní jednotlivý dielov. S postupnou obnovou vozového parku bude stúpať počet vyradených vozidiel starších ročníkov a tým aj nároky na zberné a spracovateľské zariadenia. Každý automobil je vyrobený z rôznych materiálov, ktorých zloženie môže negatívne vplývať na životné prostredie. V autovrakoch je asi 70 % želežného kovu, asi 9 % neželezného kovu a asi 21 % nekovov, čo sú  plasty, kvapaliny, guma, sklo a ostatný materiál. Spracovateľské firmy rozoberajú autovraky demontážou a vytriedené materiály - železný šrot, hliníkový odpad a elektronické komponenty, postupujú na ďalšie spracovanie oprávneným odberateľom. V súčasnosti vieme zhodnotiť cca 70 % zo starého vozidla, stále však pretrvávajú problémy so spracovaním autoskiel a plastových súčastí“ vysvetlil Ing. J. Dlhopolček.

Okrem podpory zberu a spracovania starých vozidiel poskytol Recyklačný fond Združeniu automobilového priemyslu (ZAP) SR dotáciu 88, 8 milióna  Sk, určených na realizáciu informačného systému eZAP. Ten umožňuje jednoznačnú evidenciu vozidel od ich vyradenia z evidencie na polícii, až po ich spracovanie oprávnenými odberateľmi.Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader