Slovensky English
Správy pre tlač
ŽP EKO QELET môže vyprodukovať až 92 00 ton oceľového šrotu ročne, 28.05.08  

V priemyselnej zóne v Hliníku nad Hronom za necelý rok postavila firma ŽP EKO QELET, a. s., s celkovými nákladmi cca pol miliardy Sk, závod na spracovanie starých vozidiel a kovového odpadu. Na ploche štyroch hektárov  vzniklo najmodernejšie spracovacie centrum na najefektívnejšie zhodnocovanie kovového odpadu na Slovensku, ktoré je už tretí mesiac v skúšobnej prevádzke. Projekt bol financovaný kombináciou úveru, vlastných zdrojov spoločnosti a  sumou takmer 89 miliónov Sk, účelovo viazanou na  nákup technológie, prispel aj Recyklačný fond. Informoval o tom predseda Správnej rady Recyklačného fondu Ing. Juraj Dlhopolček.

Dodal, že ŽP EKO QELET, pre svoje prevádzky v Žiline a Hliníku nad Hronom dostala za dva roky z Recyklačného fondu spolu dve dotácie v celkovej výške cca 97,66 milióna Sk.

Výrobno – obchodný riaditeľ ŽP EKO QELET, a. s., Ing. Viliam Ryšavý k tomu uviedol: ,,Prevádzka v Hliníku nad Hronom je dnes najmodernejšou v EÚ. Na vlastnej šrédrovacej linke pracuje 5 pracovníkov v jednozmennej prevádzke a v celom závode celkovo 25 zamestnancov. Cieľová ročná produkcia je 92 000 ton šrédrovaného oceľového šrotu, zbaveného nežiadúcich kovových i nekovových prímesí. Vzniknutý produkt sa zhodnocuje ako vstupná surovina pre Železiarne Podbrezová pri výrobe ocele v elektrickej oblúkovej peci a kde sa ďalej zhodnotí na  finálny produkt, t.j. bezšvíkové oceľové rúry. Výhodou zariadenia v Hliníku nad Hronom je, že spracúva ľahký šrot vrátane karosérií a po šrédrovaní je z nich  kvalitnejší šrot. Pritom spracovanie jednej karosérie trvá iba cca 60 sekúnd. Šréder má dve magnetické separácie  a farebné kovy sa triedia pomocou neodymovej separácie a idú na zhodnotenie k ďalším spracovateľom.

Ľahký šrot a karosérie áut sa v oceliarni pretavia do odliatkov s rozmermi 1m x 200 mm x 200 mm. Z jedného odliatku (na ktorý treba cca pol autovraku) sa vo valcovni rúr vyvalcuje 90 metrov dlhá rúra, ktorá má priemer 32 mm a hrúbku steny 3,5 mm. Pri najmenších priemeroch 4 mm sa z jedného odliatku dajú vytiahnuť až  4 km rúry. Tie sa používajú v automobilovom priemysle, v leteckom priemysle, na hydraulické rozvody.

Kým cena šrotu sa pohybuje cca od 5000 Sk do 9000 Sk za tonu, tona  presných malých rúr stojí od 250 do 300-tisíc Sk. Spracovaním autovrakov sa nielen zachová čistá krajina, ale odpad sa zhodnotí vo forme kvalitných výrobkov. Výhodou tohto projektu je v tom, že celý sa realizuje v réžii hutníckeho kombinátu a dosahované ekologické a ekonomické prínosy,  v každej etape tohto cyklu,  sa tvoria  a zostávajú na Slovensku.“

Spoločnosť ŽP EKO QELET, a. s., Martin zaoberajúca sa výkupom a spracovaním kovového šrotu a farebných kovov, ktorej majoritným vlastníkom sú Železiarne Podbrezová a. s., vznikla v roku 1993 ako rodinná firma a postupne sa rozrástla do akciovej spoločnosti s cca 35 strediskami na území Slovenska, 250 zamestnancami a plánovanou produkciou v roku 2008 až 290-tisíc ton kovového šrotu. Na základe strategického spojenia v roku 2005 sa spoločnosť ŽP EKO QELET, a. s., stala väčšinovým dodávateľom oceľového šrotu do prevádzkarne oceliareň v Železiarni Podbrezová, a. s. Kým v roku 2004 dodali do Podbrezovej asi polovicu produkcie, teda 58-tisíc ton, v roku 2007 to bolo až 180-tisíc ton šrotu.
     
Princíp spracovania odpadu v Hliníku nad Hronom je v tom, že kľúčové  technologické zariadenie vyrobené v Taliansku, metódou šrédrovania, ľahký kovový odpad, ako i celý odstrojený automobil v  komore šrédra trhá a stláča, až kým sa zmenšený a zhutnený nedostane cez rošt na ďalšiu separáciu. V ďalšej časti  linky sa takto upravený odpad  protismerným prúdom vzduchu očistí od prachových a ľahkých nekovových častí a následne sa dvojnásobnou magnetickou separáciou oddelia nemagnetické frakcie  od oceľového šrotu, ktorý  sa dopravníkom nakladá priamo do železničných vagónov,  resp. na skládku  a odkiaľ sa expeduje do Železiarní Podbrezová“, uviedol V. Ryšavý.

Poukázal aj na to, že pomocou zostatkového magnetizmu tzv. neodymovu separáciou sa v rámci tohto technologického procesu  v linke sekundárne triedia neželezné kovy, ktoré sa následne zhromažďujú v kontajneroch pred ich ďalším zhodnotením. Výkon  technologickej linky je cca 40 - 60 t/hod. upraveného oceľového šrotu pri objemovej hmotnosti 1,0 – 1,3 t/m3 a veľkosti kusov do 200 mm, pri maximálnej hrúbke materiálu  6 mm. Elektrický výkon  hlavného elektromotora šrédrovacej linky je až 1 900 kW. Súčasťou  závodu  je tiež pracovisko na  odstrojovanie starých vozidiel kategórie N1 a M1 a vysúšanie na linke  SEDA Single Station, kde sú vozidlá upravované pred spracovaním na šrédrovacej linke.
 
,,Zber starých vozidiel a autovrakov bude spoločnosť ŽP EKO QELET, a. s.,  zabezpečovať vo svojich 35 prevádzkach situovaných v lokalitách západného a stredného Slovenska. Zefektívnením spracovacieho procesu dosiahneme zhodnotenie starého vozidla do 50 dní od jeho odovzdania na recykláciu“, konštatoval V. Ryšavý.

Spoločnosť je držiteľom certifikátov kvality ISO 9001:2000 o systéme riadenia spoločnosti a ISO 14001:2004 environmentálny systém pre činnosti: zber, nákup, predaj, spracovanie, triedenie a úprava druhotných surovín, železných a neželezných kovov. Znamená to, že aj pri činnosti tak náročnej na ochranu životného prostredia, ako je práca s kovovým šrotom, spĺňa všetky najprísnejšie medzinárodné normy. V roku 2008 získala ŽP EKO QELET, a. s. cenu odpadového hospodárstva Zlatý mravec za rok 2007 v kategórii firemné odpadové hospodárstvo za projekt „Závod na spracovanie kovového odpadu a autovrakov“. Na 4. výstave recyklácie a zhodnocovania odpadov v Banskej Bystrici v roku 2008  bola spoločnosti udelená hlavná cena za komplexné riešenie spracovania starých vozidiel a kovového odpadu formou šrédrovania.
 


Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader