Slovensky English
Správy pre tlač
Zasadnutie správnej rady dňa 19. 04. 2007, 19.04.07  

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom štvrtom tohtoročnom zasadaní vyhovela 7 žiadostiam o poskytnutie dotácií. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov ďalšími 23,6 milióna korún.

Na propagáciu zhodnocovania odpadov systémom elektronického vzdelávania u žiakov základných a stredných škôl ENWIN dostane spoločnosť DELPHI SK, s.r.o., Svit dotáciu vo výške takmer 6 miliónov korún. Hlavnou témou projektu je problematika zhodnocovania, zberu a separácie komodít zastúpených v Recyklačnom fonde prostredníctvom internetového portálu, ktorý bude zároveň komunikačným prostriedkom medzi prevádzkovateľom projektu a jeho účastníkmi. Na portáli budú umiestnené materiály pre naštudovanie problematiky, následne prebehne úvodný test a úspešní riešitelia postúpia do finálového kola olympiády. Projekt sa realizuje s odporúčaním Ministerstva školstva SR. Zavádzaniu environmentálnych návykov u detí 1. ročníka ZŠ sa venuje projekt spoločnosti DYNEX, spol. s r.o., Bratislava formou balíčka DIDAKTIK, podporený sumou takmer 2,6 milióna korún.
Mestu Prievidza bude na zavedenie a rozšírenie separovaného zberu komunálneho odpadu v regióne Hornej Nitry poskytnutých takmer 8,7 milióna korún, ďalšie finančné prostriedky vo výške takmer 3 milióny korún budú poskytnuté spoločnosti KOL – EKO, spol. s r.o., Bratislava na dobudovanie systému zberu, triedenia a úpravy zberového papiera, fólie a PET fľiaš.

Spoločnosti AUTOVRAKOVISKO, s.r.o., Bernolákovo poskytne fond na zber a prepravu starých vozidiel a odpadu z nich 3,4 milióna korún.

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od jej posledného zasadnutia dňa 29. 03. 2007 vyplatil Recyklačný fond na základe žiadostí obcí a miest 6,9 milióna korún príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie. zoznam schválených žiadostí obcí


Bratislava 19. apríla 2007


Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader