Slovensky English
Správy pre tlač
Recyklačný fond poskytne ďalších 36,5 milióna korún na podporu zberu a zhodnocovania odpadov, 25.04.08  

Správna rada Recyklačného fondu na svojom štvrtom tohtoročnom zasadnutí vyhovela 7 žiadostiam o poskytnutie dotácií. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov ďalšími viac ako 36,5 miliónmi korún. Od začiatku roka správna rada schválila dotácie pre celkovo 30 projektov v súhrnnej výške bezmála 228,4 miliónov korún.

Projekt Verejnoprospešných služieb, Liptovský Mikuláš, zameraný na regionálny systém separovaného zberu komunálneho odpadu v oblasti stredného a horného Liptova bude podporený dotáciou vo výške viac ako 4,3 milióna korún. Regionálny systém separovaného zberu v okrese Poltár bude podporený v projekte Združenia obcí pre likvidáciu odpadu Poltár sumou takmer 2,3 milióna korún. Žiadateľ Zdenko Mlynár, Krupina získal dotáciu vo výške 270 tisíc korún na separovaný zber papiera výmennou formou priamo v mestách a obciach a Technické služby, Banská Štiavnica takmer 3 milióny korún na zhodnocovanie odpadov v Banskoštiavnickom regióne.

Žiadateľovi ROMAG RECYCLING, spol. s r. o., Bratislava bola schválená dotácia vo výške 9,2 milióna korún na projekt finálnej úpravy a zhodnotenia zberového papiera a spoločnosti ALLREC SLOVAKIA, s. r. o., Bratislava bola tiež na takýto projekt v lokalite Sečovce Albínov schválená dotácia vo výške 9,1 milióna korún.

Spoločnosť KONZEKO, spol. s r. o., Markušovce dostane na druhú etapu zhodnocovania odpadových olejov – materiálové zhodnotenie 8,4 milióna korún.

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 12. 03. 2008 do 10. 04. 2008 vyplatil Recyklačný fond na základe žiadostí obcí a miest viac ako 3,5 milióna korún príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie.

Zoznam schválených žiadostí obcí


Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader