Slovensky English
Správy pre tlač
Ďalších 18 miliónov korún na podporu zberu a zhodnocovania odpadov z Recyklačného fondu, 28.03.08  

Správna rada Recyklačného fondu na svojom treťom tohtoročnom zasadnutí vyhovela 7 žiadostiam o poskytnutie dotácií. V tomto roku už schválila dotácie zatiaľ pre celkovo 23 projektov v súhrnnej výške 191,8 milióna korún a Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov dotáciami vo výške 18 miliónov korún.

Separovanému zberu odpadov sa venuje projekt spoločnosti Marius Pedersen, a. s., Trenčín, ktorá získala na tento účel realizovaný v meste Vranov nad Topľou dotáciu vo výške 2,2 milióna korún.

Projekt Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení, príloha Hospodárskych novín „Recyklácia“, bude podporený sumou takmer 1,3 milióna korún. Na projekt zabezpečenia informovanosti, podpory a propagácie zhodnocovania odpadov a separovaného zberu prostredníctvom podpory vydávania a distribúcie časopisu Odpady v roku 2008, žiadosť na podporu ktorého predložil Ing. Miroslav Mračko – EPOS, Bratislava, bolo vyčlenených 637 tisíc korún. Ďalších 3,3 milióna korún pripadne na výstavu „Recyklácia – inovácia – separácia“ žiadateľa BB EXPO, spol. s r. o., Banská Bystrica, ktorej 4. ročník sa uskutoční v dňoch 22. – 25. apríla 2008 v Banskej Bystrici.

Žiadateľovi AUTOVRAKOVISKO, s. r. o., Bernolákovo bola schválená dotácia vo výške 5 miliónov korún na dovybavenie technológiou pre potreby spracovania starých vozidiel, dotáciu na projekt s rovnakým účelom a v porovnateľnej výške získala aj spoločnosť Helpeco, s. r. o., Považská Bystrica. Mincovňa Kremnica, š. p., Kremnica dostane 520 tisíc korún na zhodnotenie odpadových olejov v prevádzke raziareň mincí.

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 09. 02. 2008 do 11. 03. 2008 vyplatil Recyklačný fond na základe žiadostí obcí a miest viac ako 1,3 milióna korún príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie.

Zoznam schválených žiadostí obcí


Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader