Slovensky English
Správy pre tlač
Recyklačný fond podporil spracovanie PE odpadov v Plastike sumou 7,5 mil. Sk, 13.02.08  

Recyklačný fond doteraz schválil na 2 projekty týkajúce sa spracovania odpadových plastov v Plastike Nitra, a. s., spolu dotácie vo výške 7,5 milióna Sk. Prvý projekt s dotáciou 4,8 milióna Sk bol zameraný na spolufinancovanie projektu na modernizáciu a doplnenie technologického zariadenia existujúcej recyklačnej prevádzky o pracie zariadenie so sušičkou a plastifikačnou jednotkou od firmy Herbold. Táto investícia umožnila, popri vlastných technologických odpadoch, úspešne zaviesť aj spracovanie odpadov zo separovaného zberu, hlavne rôznych znečistených fóliových odpadov na báze polyetylénu (PE) z použitých obalov. Z pôvodne záväzných 300 ton ročne sa vyšplhalo zrecyklované množstvo odpadov v roku 2006 až na rekordných 759 ton. Informoval o tom Ing. Igor Mesároš, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Plastiky Nitra, a. s.
,,Odpadové fólie sa v recyklačnej prevádzke spracujú do štádia regranulátu a vyrobený regranulát potom Plastika finalizuje vo vlastnej výrobe na rozličné technické výrobky, kde nie sú kladené príliš vysoké požiadavky na úžitkové vlastnosti. Výsledkom realizácie uvedeného projektu od roku 2004 bolo spracovanie polyetylénových fóliových odpadov zo zberovej siete vo väčších množstvách ako projekt pôvodne predpokladal“, konštatoval I. Mesároš.
Dodal, že v roku 2006 bola Plastike schválená z Recyklačného fondu nová dotácia vo výške 2,7 milióna Sk, ktorá zatiaľ nebola čerpaná. Druhý projekt je zameraný na ďalšiu etapu modernizácie recyklačného zariadenia s cieľom zvýšenia úrovne zhodnocovania fóliových odpadov z PE.

,,Dotácia je určená na spolufinancovanie nákupu novej regranulačnej linky, ktorá má nahradiť terajšie už nevyhovujúce zariadenie. Prinesie to zvýšenie množstva spracovávaného odpadu aj kvality regranulátu, ktorý bude môcť byť využitý aj do náročnejších výrobkov. Projekt je momentálne v štádiu montáže technológie a v priebehu februára by mala byť spustená skúšobná prevádzka novej regranulačnej linky“, povedal I. Mesároš.

Plastika patrí k najväčším spracovateľom plastov v SR. Výrobný program tvoria hlavne výrobky pre stavebníctvo a spotrebné výrobky (rúrové systémy z PVC a polyolefínov, izolačné materiály z penového polystyrénu, fólie a výrobky z fólií na báze polyolefínov). Popri spracovaní primárnych plastov si firma postupne vybudovala aj spomínanú recyklačnú prevádzku na spracovanie plastových odpadov.

Výsledky realizácie projektu spracovania odpadov z PE od roku 2004 ilustruje nasledujúca tabuľka:

Rok/zrecyklované množstvo v t     2004     2005     2006     2007
Zmluvný záväzok                            135       205        300       300
Skutočnosť                                   140,7     604,2    758,9    381,4Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader