Slovensky English
Správy pre tlač
Zasadnutie správnej rady v decembri, 14.12.07  

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom poslednom tohtoročnom zasadaní vyhovela 6 žiadostiam o poskytnutie dotácií. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov ďalšími takmer 24 miliónmi korún. V tomto roku tak schválila dotácie pre celkovo 80 projektov v súhrnnej výške 526,4 milióna korún. Oproti roku 2006, keď boli schválené dotácie na podporu zberu a zhodnocovania odpadov vo výške 314 miliónov korún, je to nárast o 212,4 milióna.

Mesto Nitra dostane bezmála 9,5 milióna korún na zvýšenie efektivity separovaného zberu s cielenou propagáciou v meste, mesto Ružomberok získalo na projekt rozšírenia a zefektívnenia separovaného zberu komunálneho odpadu v II. etape takmer 5,4 milióna korún.

Štyri projekty riešia problematiku zberu a zhodnocovania odpadových olejov. Sú to nasledujúce projekty:
- A-Z Lokomat, s. r. o., Zvolen – Oddelený zber odpadových olejov – 2,7 milióna korún
- DADEX, s. r. o., Svidník - Oddelený zber odpadových olejov – 3,3 milióna korún
- Peter Tóth - PANDA, Rohožník – Regenerácia a zhodnotenie odpadových olejov – 2,7 milióna korún
- Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU, Bratislava – Spôsob diagnostikovania stavu motorového oleja z prevádzky motorov spaľujúcich čistý rastlinný olej a jeho regenerácia – 380 tisíc korún.

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 01. 11. 2007 do 30. 11. 2007 vyplatil Recyklačný fond na základe žiadostí obcí a miest takmer 6,1 milióna korún príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie.

Zoznam schválených žiadostí obcíNaspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader