Slovensky English
Správy pre tlač
S pomocou Recyklačného fondu sa menia odpady na zdroje nových surovín, 05.12.07  

Novú prevádzku na zber a spracovanie starých vozidiel uviedli do skúšobnej prevádzky v Poprade v stredu 5. decembra 2007. S podporou 10 miliónov Sk od Recyklačného fondu a celkovými nákladmi vo výške 51,5 milióna Sk, ju vybudovala spoločnosť KOVOD RECYCLING, s. r. o., Banská Bystrica. Vytvorila pritom 6 nových pracovných miest. Celkovo dostala firma od roku 2003 z Recyklačného fondu, na 6 projektov súvisiacich so zberom a spracovaním odpadov, spolu 166,2 milióna Sk. Projekty sú zamerané na recykláciu kovových odpadov, hliníkových odpadov a elektronických komponentov. Dotácie prispeli k tomu, že v tomto roku do konca novembra KOVOD spracoval 7 681 autovrakov, čím sa táto spoločnosť radí k lídrom trhu, s cca tretinovým podielom. Informoval o tom riaditeľ spoločnosti KOVOD RECYCLING, s. r. o., Ing. Ján Zvonček.

,,Naša koncepcia moderného a úsporného spracovania starých vozidiel spĺňa všetky ekologické normy a zároveň minimalizuje náklady na ich spracovanie. Jednotlivé pracoviská sú vybavené stacionárnym systémom vysúšania vozidiel s vlastným zdvihákom typu SEDA. Finálna fáza spracovania používa technológiu mlyna, nožníc, trhačiek a lisov, ktoré pripravujú staré vozidlo pre spracovanie v shredri. Máme viac ako 10 ročnú tradíciu v spracovaní odpadov a na to vybudované infraštruktúrne, technologické a prepravné kapacity na území celého Slovenska. Dokážeme vo vlastnej réžii spracovať železný šrot, hliníkový odpad a elektronické komponenty. Ostatné odpady sú spracovávané prostredníctvom oprávnených odberateľov“, konštatoval J. Zvonček.

KOVOD RECYCLING, s. r. o., je držiteľom certifikátu kvality výroby DIN EN ISO 9002:1994, čo radí spoločnosť k špičkovým výrobcom hliníkových zliatin na slovenskom a zahraničnom trhu. Vo firme zaviedli riadený systém kvality STN, EN, ISO 9001: 2000 a ISO 14001:96.
Projekty KOVODU RECYCLING, s. r. o. podporené z Recyklačného fondu:

- prevádzka Kendice, rok 2003, podporené sumou 31 700 000,- Sk
- prevádzka Lučenec, rok 2003, podporené sumou 14 000 000,- Sk
- prevádzka Banská Bystrica, rok 2004, podporené sumou 15 500 000,- Sk
- prevádzka Poprad, rok 2004, podporené sumou 10 000 000,- Sk
- prevádzka Sereď, rok 2005, podporené sumou 51 294 645,- Sk
- prevádzky Trenčín, Nitra, Komárno, rok 2007, podporené sumou 43 751 760,- Sk

Záväzky vyplývajúce z uzavretých zmlúv a skutočne dosiahnuté výsledky v spracovaní starých vozidiel
Rok                     2005                 2006 (jeden záväzok)             2007 (dva záväzky)
Záväzok                0                                 200                                     2150
Skutočnosť          678                              6904                               6724 (10/07)

*Poznámka: do roku 2005 neboli do zmluvy dávané záväzky - nábehové krivky na počet spracovaných vozidiel


Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader