Slovensky English
Správy pre tlač
SHP Harmanec, a.s. zvyšuje spracovanie zberového papiera, 14.11.07  

Medzi najvýznamnejšie projekty, ktoré podporil Recyklačný fond v Banskobystrickom kraji patria tri projekty SHP Harmanec, a. s., za 48 miliónov Sk. Prvým z nich bola rekonštrukcia papierenského stroja na zvýšenie jeho kapacity, realizovaná v roku 2003, s dotáciou od Recyklačného fondu vo výške 13,827 milióna Sk. Nasledovali rekonštrukcie prípravne látky zabezpečujúce  zvýšenie spotreby zberového papiera ako základnej suroviny spolu o viac ako 6 500 ton ročne, ktoré bolo rozložené do dvoch etáp. Prvá z nich sa realizovala v roku 2006 s dotáciou 15,384 milióna Sk a druhá v roku 2007 a 2008, s dotáciou od Recyklačného fondu vo výške 16,910 milióna Sk. Informoval o tom finančný riaditeľ a zástupca generálneho riaditeľa SHP, a. s., Harmanec  Ing. Daniel Krchňavý.

Doplnil, že podporu od Recyklačného fondu dostal v roku 2004 aj projekt realizovaný v  spoločnosti SHP Slavošovce, s dotáciou 1,737 milióna Sk, na využitie zachytených vlákien pri výrobe papiera. Sesterská spoločnosť Harmanec-Kuvert, s. r. o., zas získala 4,384 milióna Sk v roku 2004 na zabezpečenie prepravy zberového papiera formou veľkých zlisovaných balíkov do papierne.

,,Na realizáciu všetkých spomínaných projektov prispel Recyklačný fond len do zákonom stanovenej výšky maximálne 30 % z celkových nákladov, zvyšok pokryli firemné zdroje. Každá takáto podpora zhodnotenia zberového papiera pri výrobe hygienických papierov však výrobcu poteší, pretože umožňuje zvýšiť množstvá zhodnocovaných zberových papierov. Každoročne sa zvyšujú aj množstvá spracovaného papiera z domácich zdrojov, čím sa šetria náklady na energeticky  a finančne náročnú dopravu vstupných surovín zo zahraničia“, konštatoval D. Krchňavý.

Poukázal na to, že zodpovednosť k životnému prostrediu je samozrejmou súčasťou filozofie SHP Harmanec. O stave životného prostredia spoločnosť pravidelne informuje verejnosť i obchodných partnerov prostredníctvom Informácie o stave životného prostredia. ,,Ročne spracujeme cca 40 800 ton zberového papiera. Spracovaním 1000 ton zberového papiera sa ušetrí cca 3 000 ton primárnej suroviny (dreva). Pri výrobe cca 40 800 ton hygienických papierov na báze starých papierov je možné ušetriť cca 122 400 ton dreva, ktoré by sa muselo vyťažiť a použiť na výrobu buničiny. Tento objem predstavuje cca 29  tisíc dospelých ihličnatých stromov vo veku 60 až 80 rokov rastúcich na ploche okolo 980 ha“, poukázal D. Krchňavý.

Spoločnosť SHP Harmanec, a. s. zaznamenala za prvých 9 mesiacov roku 2007 tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb v hodnote 1,16 miliardy Sk a výsledok pred zdanením vo výške 38 miliónov Sk. Uvedené čísla mierne zaostávajú za očakávaniami, pretože hospodárenie spoločnosti bolo poznamenané dvomi závažnými okolnosťami. V prvom rade to bolo posilňovanie slovenskej koruny, ktoré negatívne vplývalo na objem tržieb z exportu. Významný vplyv na hospodárenie malo aj výrazné zvýšenie cien vstupov, najmä základnej suroviny – zberového papiera, ktorého ceny sa medziročne zvýšili až o 50 %. K 31. 10. 2007 spoločnosť zamestnávala 370 pracovníkov.

SHP Harmanec je vedúcou spoločnosťou SHP Group, ktorá je jednou z najväčších skupín zaoberajúcou sa výrobou a predajom výrobkov papierovej hygieny v strednej a juhovýchodnej Európe. Skupina pozostáva zo štyroch výrobných a štyroch obchodných firiem v siedmich krajinách. Do skupiny SHP Group patria výrobné závody SHP Harmanec, a. s., SHP Slavošovce, a. s. a bosniansky SHP Celex, a. d. Banja Luka. V minulom roku k nim pribudla chorvátska SHP Intim-Papir. Obchodnými spoločnosťami skupiny sú SHP Bohemia v Českej republike, SHP Hungaria v Maďarsku, SHP Celje v Slovinsku a SHP Romania v Rumunsku. Najvýznamnejšou obchodnou značkou skupiny SHP Group je značka Harmony.Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader