Slovensky English
Správy pre tlač
Vďaka zvýšeniu domáceho zberu poklesol dovoz zberového papiera, 14.11.07  

Banskobystrický kraj patrí na špičku, čo sa týka podporených projektov zo sektoru papiera Recyklačného fondu. Medzi najvýznamnejšie patria tri projekty v SHP, a. s., Harmanec s dotáciami  46 miliónov Sk, týkajúce sa zvýšenia kapacity papierenského stroja a zvýšenia spotreby zberového papiera ako základnej suroviny.  K nim treba ešte pričleniť projekty v dcérskej spoločnosti SHP Slavošovce, a. s. s dotáciou 1,7 milióna Sk a sesterskej Harmanec- Kuvert, s. r. o., Brezno s podporou 4,4 milióna Sk. Informoval o tom predseda Správnej rady Recyklačného fondu Ing. Juraj Dlhopolček.

,,V rámci celého Slovenska doteraz za vyše päť rokov Recyklačný fond podporil rozšírenie separovaného zberu a triedenia odpadového papiera a jeho materiálové zhodnotenie sumou 431,3 milióna Sk. Z toho na 44 jednokomoditných projektov poskytol 222,8 milióna Sk a na 160 viackomoditných projektov ďalších 208,5 milióna Sk. Spolufinancovaním takto zameraných projektov fond prispel k tomu, že zvýšenie podielu spracovaného zberového papiera z tuzemských zdrojov na Slovensku zvýšilo o viac ako 30 %. Podarilo sa splniť cieľ komoditného programu tak, že návratnosť zberového papiera, čo je podiel vyzbieraného zberového papiera k celkovej spotrebe papiera a lepenky, vzrástla z 38 % v roku 2001 na 50,2% v roku 2006 “, konštatoval J. Dlhopolček.

Medzi najvýznamnejšie dotáciami podporené projekty na Slovensku patria už spomínané projekty v SHP, a. s., Harmanec na zvýšenie kapacity papierenského stroja a zvýšenia spotreby základnej suroviny v celkovej hodnote 46 miliónov Sk. Podobne boli podporené projekty SMURFIT KAPPA Štúrovo, a. s., s dotáciami za 45 miliónov Sk na „Materiálovú spoločnosť na triedenie a úpravu zberového papiera“. Ďalšou podporenou firmou je TENTO, a. s., Žilina, s dotáciami na zvýšenie využitia recyklácie zberového papiera stabilizáciou papierovej dráhy papierenského stroja č. 2. Dotácie dostali aj LUDOPRINT, a. s., Bobot, HARMANEC- KUVERT, s. r. o., Brezno a SHP SLAVOŠOVCE, a. s., Slavošovce.

,,Zberový papier je na Slovensku významnou surovinou pri výrobe hygienických, baliacich a obalových papierov. Výrobcovia papiera sa aktívne podieľali na príprave zákona o odpadoch, podporovali vznik Recyklačného fondu. Teraz, po viac ako 5 rokoch existencie Recyklačného fondu môžeme konštatovať, že kým v roku 2001 sa na Slovensko dovážalo cca 50 % zberového papiera, v roku 2006 to už bolo len 16 % a v prvom polroku 2007 to bolo len 13 % zo spotreby zberového papiera. Absolútny dovoz v prvom polroku predstavoval  12 880 ton. Oživenie domáceho trhu so zberovým papierom sa podarilo vďaka činnosti Recyklačného fondu. Za toto obdobie vzrástol aj podiel zberu papiera na jedného obyvateľa z 29 kg na 46 kg. Sektor papiera vo svojom Komoditnom programe uvažuje so zvýšením návratnosti v roku 2010 na 58 %“, konštatoval J. Dlhopolček.

Riaditeľ Recyklačného fondu Ing. Ján Líška poukázal na to, že vďaka realizácii dotovaných projektov z Recyklačného fondu vytvorili, od roku 2002 do konca roku 2006, podnikatelia 782 nových pracovných miest, v  56 firmách. Z toho 62 miest vzniklo s podporou sektoru papiera Recyklačného fondu. V budúcnosti mieni Recyklačný fond naďalej podporovať projekty zamerané na materiálové zhodnotenie zberového papiera v existujúcich, prípadne nových domácich technologických zariadeniach. Cieľom aj naďalej ostáva podpora spracovania zberového papiera z tuzemských zdrojov v papierňach. Sektor papiera patrí medzi tie, ktoré podporili zavedenie separovaného zberu papiera vo všetkých mestách a obciach v Slovenskej republike.V rámci Banskobystrického kraja sú to Banská Bystrica, Brezno, Brusno, Sliač, Lučenec, Fiľakovo, Žarnovica, Kremnica, Banská Štiavnica,  Detva, Turčianske Teplice, Pliešovce, Pukanec a dalšie.

V rámci celého Slovenska Recyklačný fond za viac ako päť rokov svojho pôsobenia doteraz schválil projekty za viac než  2,69 miliardy Sk, keď vyhovel cca 6000 žiadostiam podnikateľov a obcí o finančné prostriedky. V Banskobystrickom kraji, od 01. 01. 2002 do 31. 10. 2007, vyhovel spolu 951 žiadostiam o poskytnutie dotácií a príspevkov a poskytol žiadateľom takmer 610,5 milióna Sk. Z toho za vyseparovaný komunálny odpad dostali mestá a obce na základe 793 žiadostí príspevky 16,5 milióna Sk. Recyklačný fond vyhovel aj žiadostiam o podporu projektov zberu  a recyklácie odpadov, keď na základe 49 žiadostí podnikateľov vyplatil dotácie 515,7 milióna Sk a vyhovel aj 26 žiadostiam obcí o dotácie vo výške takmer 46 miliónov Sk.

,,Vysoký záujem miest a obcí o separovaný zber sa odrazil vo vysokom počte žiadostí o príspevky za vytriedený odpad. Správna rada Recyklačného fondu preto od druhého polroka tohto roku zvýšila príspevok za 1 tonu vyseparovaného komunálneho odpadu pre každého žiadateľa až na 1800 Sk. Dovtedy sa táto suma pohybovala medzi 1300 až 1800 Sk za tonu“, uzavrel J. Líška.  Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader