Slovensky English
Správy pre tlač
V Prešovskom kraji Recyklačný fond pridelil 689 dotácií a príspevkov, 24.10.07  

V rámci celého Slovenska Recyklačný fond za viac ako päť rokov svojho pôsobenia doteraz schválil projekty za viac než  2,69 miliardy Sk, keď vyhovel cca 6000 žiadostiam podnikateľov a obcí o finančné prostriedky. V Prešovskom  kraji, od 01. 01. 2002 do 31. 08. 2007, vyhovel spolu 689 žiadostiam o poskytnutie dotácií a príspevkov a poskytol žiadateľom takmer 298 miliónov Sk. Z toho za vyseparovaný komunálny odpad dostali mestá a obce na základe 561 žiadostí príspevky 14 miliónov Sk. Recyklačný fond vyhovel aj žiadostiam o podporu projektov zberu  a recyklácie odpadov, keď na základe 25 žiadostí podnikateľov vyplatil dotácie 182 miliónov Sk a vyhovel aj 23 žiadostiam obcí o dotácie vo výške 96,5 miliónov Sk. Informoval o tom riaditeľ Recyklačného fondu Ing. Ján Líška.

,,V tomto roku  Recyklačný fond v Prešovskom kraji schválil finančné dotácie spolu pre 7 nových projektov za 19,5 milióna Sk. Najväčšou sumou  11,4 milióna Sk podporil projekt: Propagácia zhodnocovania odpadov systémom elektronického vzdelávania ENWIN, ktorý predložila  spoločnosť Delphi, s. r. o. z Popradu. Ďalšími 6 miliónmi Sk podporil projekt   Plastics – Trade, a. s. zo Sniny, zameraný na modernizáciu a intenzifikáciu úpravy a zhodnocovania odpadov z plastov. Podporil aj dva projekty spoločnosti Služba m. p. Stropkov, na zber nebezpečných odpadov a pneumatík vo výške 2,4 milióna Sk a spoločnosť ALLDATA, v. o. s., na projekt Envirokatalóg – Ekologický radca vo výške 545-tisíc Sk. Vyhovel aj trom žiadostiam obcí o dotácie na separovaný zber a úpravu komunálneho odpadu, v celkovej výške 4,6 milióna Sk. Patria k nim Verejnoprospešné služby Vysoké Tatry a Technické služby mesta Levoča“, vysvetlil J. Líška.

Dodal, že zo všetkých doterajších projektov v Prešovskom kraji najväčšiu podporu - 82 miliónov Sk dostal  v roku 2005 schválený podnikateľský projekt firmy OBALOVÉ MATERIÁLY, s. r. o., Snina, ktorý sa zaoberá spracovaním kombinovaných viacvrstvových materiálov. Druhú najvyššiu dotáciu, spolu vo výške 40 miliónov Sk získali projekty  spoločnosti TAVAL, s. r. o., Ľubotice, ktoré sú zamerané na zber,  separáciu a zhodnotenie rôznych odpadov, predovšetkým kovových a na odstraňovanie nežiaducich povlakov z odpadov z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Spoločnosť FECUPRAL, s. r. o. z Veľkého Šariša dostala od Recyklačného fondu 13 miliónov Sk na nadregionálne centrum zberu a separácie odpadov (NCZaSO).

Recyklačný fond ďalej poskytol dotáciu 7,8 milióna Sk firme Anna Gajdošová – PROTAN zo Svidníka na zber a spracovanie starých vozidiel. Spoločnosť POLYFORM, s. r. o, Podolínec, ktorá sa zaoberá odpadmi z penového polystyrénu, dostala dotáciu 5 miliónov Sk. MAVEBA, s. r. o., z Hanušoviec nad Topľou získala na spracovanie starých motorových vozidiel 2,75 milióna Sk. Ing.Peter Červenický – EKOL z Fintíc dostal podporu 2,4 milióna Sk na kúpu cisternových vozidiel ADR, CHEMOSVIT ENVIRONCHEM, a. s. zo Svitu 2,3 milióna Sk na vstrekolis, FIAM, s. r. o. z Prešova 2,5 milióna Sk na zariadenie na zhodnocovanie plastových obalov, EKOS, s. r. o., Stará Ľubovňa 2,1 milióna Sk na zber akumulátorov a batérií  a EKOL-recyklačné systémy, s.r.o. na zhodnocovanie odpadových olejov a olejových filtrov 2,73 milióna Sk.

,,Vysoký záujem miest a obcí o separovaný zber sa odrazil vo vysokom počte žiadostí o príspevky za vytriedený odpad. Správna rada Recyklačného fondu preto od druhého polroka tohto roku zvýšila príspevok za 1 tonu vyseparovaného komunálneho odpadu pre každého žiadateľa až na 1800 Sk. Dovtedy sa táto suma pohybovala medzi 1300 až 1800 Sk za tonu“, uzavrel J. Líška.  

V Prešovskom kraji Recyklačný fond doteraz spolu vyhovel spomínaným 689  žiadostiam miest, obcí a ich združeniam, o príspevky a dotácie na projekty. Z toho 23 obciam, mestám a ich združeniam podporil dotáciami projekty, predovšetkým na separovaný zber a úpravu  tuhého komunálneho odpadu, jeho rozšírenie a zefektívnenie (Ekos, s. r. o., Stará Ľubovňa, mesto Bardejov, mesto Giraltovce,  mesto Humenné, mesto Medzilaborce, mesto Poprad, mesto Svidník, mesto Vysoké Tatry, Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o., obec Sačurov, obec Štrba, Služba m. p. Stropkov, Technické služby mesta Levoča,  Technické služby mesta Prešov, Technické služby mesta Svit, Technické služby mesta Kežmarok, Verejnoprospešné služby mesta Snina, Verejnoprospešné služby Vysoké Tatry  a Združenie obcí Mikroregión Sekčov - Topľa). Mestá využívajú dotáciu najčastejšie na nákup zberových vozidiel, kontajnerov a zriadenie zberných dvorov. Menšie obce zas využívajú výhodu spoločného postupu v združeniach a mikroregiónoch.


Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader