Slovensky English
Správy pre tlač
Zasadnutie správnej rady v októbri, 18.10.07  

ĎALŠIE SCHVÁLENÉ PROJEKTY ZA 70,1 MILIÓNA KORÚN Z RECYKLAČNÉHO FONDU, Z TOHO ŠTYRI VENUJÚCE SA PROPAGÁCII ZBERU A ZHODNOCOVANIA ODPADOV

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom deviatom tohtoročnom zasadaní vyhovela 7 žiadostiam o poskytnutie dotácií. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov ďalšími takmer 70,1 miliónmi korún. Od začiatku roka tak schválila dotácie pre celkovo 70 projektov v súhrnnej výške 484,7 miliónov korún.

Početnú prevahu majú tentokrát projekty zamerané na propagáciu zberu a zhodnocovania odpadov. Ing. Pavol Lím – EKOTOPFILM, Bratislava získal dotáciu vo výške 950 tisíc korún na XXXIV. Medzinárodný festival odborných filmov EKOTOPFILM 2007 a Mgr. Zdenka Rabayová – ENVIRA, Bratislava 515,2 tisíc korún na zostavenie propagačnej publikácie pre žiakov 2. stupňa ZŠ. Spoločnosti PERFEKT, a. s., Bratislava boli udelené 2 dotácie vo výške 191,5 tisíc a 152,2 tisíc korún, a to na zaradenie výchovno-vzdelávacích príspevkov pre staršie deti a dospleých v magazíne QUARK a pre mladšie deti v magazíne FIFÍK. Cieľom predložených projektov je prístupnou formou priblížiť verejnosti rôzne problémy z oblasti zhodnocovania odpadov a separovaného zberu, ich význam v každodennom živote a v neposlednom rade aj vychovávať k hlbšiemu environmentálnemu povedomiu. Osvetové, náučné a vzdelávacie články sa budú končiť súťažnými úlohami a všetky príspevky uverejnené v časopisoch budú aj na ich webových stránkach spolu s priebežnými aktuálnymi správami z besied – tvorivých hodín.

Spoločnosť SHP Harmanec, s. r. o., Harmanec dostane 16,9 milióna korún na projekt zvýšenia spotreby zberového papiera – II. etapa a spoločnosť GEOPOL Prešov, s. r. o. takmer 1,4 milióna korún na zber a oddeľovanie odpadových olejov zo zaolejovaných vôd. Správna rada ďalej schválila dotáciu vo výške 50 miliónov korún na druhú časť projektu spracovania starých vozidiel a kovového odpadu spoločnosti ŽP EKO QELET, a. s., Martin.

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 06. 09. 2007 do 04. 10. 2007 vyplatil Recyklačný fond na základe žiadostí obcí a miest viac ako 1,5 milióna korún príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie.

Zoznam schválených žiadostí obcí


Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader