Slovensky English
Správy pre tlač
V Žilinskom kraji Recyklačný fond pridelil 675 dotácií a príspevkov, 26.09.07  

Recyklačný fond (RF) pre Žilinský kraj schválil v tomto roku  finančnú dotáciu spolu pre 5 nových projektov za 18,9 milióna Sk. Najväčšou sumou  6,5 milióna Sk podporil projekt   Ing. Františika Jendroľa - STAVPOČ z obce Klin pri Námestove, zameraný na spracovanie starých vozidiel. Vyhovel aj žiadostiam obcí o dotácie na separovaný zber a úpravu komunálneho odpadu, v celkovej výške 12,1 milióna Sk. Patria k nim Združenie obcí stredného Liptova – EKOLÓG Vlachy, Združenie BIELA ORAVA Breza, Združenie obcí separovaného zberu Liptovské Sliače a mesto Kysucké Nové Mesto. Informoval o tom predseda Správnej rady Recyklačného fondu Ing. Juraj Dlhopolček.

„V rámci celého Slovenska Recyklačný fond za viac ako päť rokov svojho pôsobenia doteraz schválil projekty za viac než  2,69 miliardy Sk, keď vyhovel cca 6000 žiadostiam podnikateľov a obcí o finančné prostriedky. V Žilinskom kraji, od 01. 1. 2002 do 31. 8. 2007, vyhovel spolu 675 žiadostiam o poskytnutie dotácií a príspevkov a poskytol žiadateľom takmer 277 miliónov Sk. Z toho za vyseparovaný komunálny odpad dostali mestá a obce, na základe 585 žiadostí, spolu príspevky vo výške 22,5 milióna Sk. Recyklačný fond vyhovel aj žiadostiam o podporu projektov zberu  a recyklácie odpadov. Z nich bolo 27 žiadostí podnikateľov o dotácie vo výške 192 miliónov Sk a 24 žiadostí obcí o dotácie vo výške 59 miliónov Sk“, vysvetlil J. Dlhopolček.

Dodal, že v Žilinskom kraji najväčšiu podporu dostali podnikateľské projekty, ktoré sa zaoberajú komplexným spracovaním a zhodnocovaním starých vozidiel, elektroodpadu, starých olejov, opotrebovaných pneumatík a zberového papiera. Spoločnosť ŽOS-EKO,
s. r. o., Vrútky, dostala od roku 2002 na celkovo 5 projektov spolu 20,1 mil. Sk. Z toho v minulom roku podporil ŽOS-EKO sumou 11,5 milióna Sk  projekty zamerané na doplnenie technológie na recykláciu odpadov zo starých vozidiel a zber odpadových olejov na zhodnotenie. Taktiež spoločnosti ŽP EKO QELET, a. s.,  Martin v minulom roku podporil projekt na spracovanie starých vozidiel a kovového odpadu sumou  takmer 47,7 milióna Sk. K ďalším významným podporeným subjektom patrili ISO & spol., s. r. o., Liptovský Mikuláš, ktoré dostali dotácie na zber, znižovanie objemu a zhodnocovanie starých pneumatík, ZBERNÉ SUROVINY ŽILINA, a. s., na intenzifikáciu a zabezpečovanie logistiky vyseparovaných druhov papiera od obcí a ich združení, firma SAGI, s. r. o., Žilina na zber papiera formou ambulantného výkupu a TENTO, a. s. , Žilina na zvýšenie využitia recyklácie zberového papiera stabilizáciou papierovej dráhy papierenského stroja č. 2.

V Žilinskom kraji Recyklačný fond doteraz spolu vyhovel 609 žiadostiam miest, obcí a ich združeniam, o príspevky a dotácie na projekty.  Z toho 24 obciam, mestám a ich združeniam podporil projekty, predovšetkým na separovaný zber a úpravu  tuhého komunálneho odpadu, jeho rozšírenie a zefektívnenie (Turčianske Teplice, Liptovský Mikuláš, Ekológ - združenie obcí stred. Liptova, Združenie obcí Čistý Liptov, Ružomberok, Liptovský Peter, Trstená, Združenie Rajecká dolina, Čadca, Liptovský Hrádok, Liptovské Sliače – združenie obcí separovaného odpadu, Košťany nad Turcom, Divinka, Horný Hričov, Štiavnik, Námestovo, Dolný Kubín Združenie Biela Orava - Breza ), aj na dovybavenie organizácie zberovým  vozidlom, lisom, a opravu triediacej haly (Združenie TKO Semteš)   a rozšírenie združenia Čistý Liptov  (Liptovský Mikuláš ). Mestá využívajú dotáciu najčastejšie na nákup zberových vozidiel, kontajnerov a zriadenie zberných dvorov. Vysoký záujem miest a obcí o separovaný zber sa odrazil vo vysokom počte žiadostí o príspevky za vytriedený odpad. Recyklačný fond na základe 585 žiadostí miest, obcí a združení vyplatil viac ako 22,5 milióna Sk, uzavrel J. Dlhopolček.

Vrútky 25. 09. 2007


Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader