Slovensky English
Správy pre tlač
Zasadnutie správnej rady v septembri, 20.09.07  

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom ôsmom tohtoročnom zasadaní vyhovela 7 žiadostiam o poskytnutie dotácií. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov ďalšími takmer 19,5 miliónmi korún. Od začiatku roka 2007 správna rada schválila dotácie pre celkovo 63 projektov v súhrnnej výške 414,5 milióna korún.

Mesto Trnava dostane 5,7 milióna korún na projekt intenzifikácie separovaného zberu odpadov. Projekt s rovnakým cieľom predložilo aj mesto Topoľčany, ktorému správna rada schválila takmer 3,9 milióna korún. Združeniu obcí Medzičilizia, Čiližská Radvaň pripadne 360 tisíc korún na dovybavenie zberovými nádobami a nákup lisu.

Podpore separovaného zberu odpadových olejov sa venuje projekt spoločnosti MARINER plus, s. r. o., Bratislava na zabezpečenie mobilného odberu a separácie odpadových olejov a olejových kalov podporený sumou 3,1 milióna korún.

Ďalej správna rada schválila dotáciu vo výške 4,8 milióna korún na dobudovanie prevádzky oddeleného zberu v spoločnosti Volkswagen Slovakia, a. s., Bratislava a dotáciu vo výške takmer 1 milión korún na úpravu zberového papiera pred jeho materiálovým zhodnotením spoločnosti PATEX & CO, spol. s r. o., Bratislava. Podporená bude aj výstava Autosalón Nitra 2007, ktorú organizuje spoločnosť Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, a to sumou 500 tisíc korún.

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 08. 08. 2007 do 05. 09. 2007 vyplatil Recyklačný fond na základe žiadostí obcí a miest viac ako 3,7 milióna korún príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie.

Zoznam schválených žiadostí obcí.


Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader