Slovensky English
Správy pre tlač
Bezodplatný odber opotrebovaných pneumatík z obcí a miest SR, 12.09.14  

Na základe zmluvy o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu zo dňa 14. 8. 2014 podporuje Recyklačný fond bezodplatný odber opotrebovaných pneumatík z obcí a miest Slovenskej republiky. Podpora prostriedkami z Recyklačného fondu je určená na nakladanie s opotrebovanými pneumatikami (kat. č. odpadu 16 01 03) s priemerom max. 1400 mm  a šírkou max. 440 mm, ktoré sú zložkou komunálneho odpadu (ich pôvodcami nie sú podnikateľské subjekty), alebo ktoré sa nachádzajú v katastrálnych územiach obcí alebo miest, pôvodcovia ktorých nie sú identifikovateľní. Podporou z prostriedkov Recyklačného fondu bude pokrytý celoplošný odber opotrebovaných pneumatík od obcí/miest, uskutočnený do konca roku 2016 do maximálneho celkového množstva 3 500 ton opotrebovaných pneumatík z územia Slovenskej republiky.

Podporený projekt realizuje spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, 821 05 Bratislava, IČO: 36 357 065. V prípade objednania odberu najmenej 700 kg opotrebovaných pneumatík z jedného odberného miesta je spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. povinná vykonať odber opotrebovaných pneumatík do 21 dní od doručenia objednávky odberu.

Viac informácií je možné získať na internetovej stránke spoločnosti AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. - www.vods.sk, www.avesk.sk alebo priamo na e-mailových adresách: zuzana.budzakova@avesk.sk; rastislav.zahoransky@avesk.sk
 Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader