Slovensky English
Správy pre tlač
Recyklačný fond poskytne ďalších 20 tisíc eur na podporu zberu a zhodnocovania odpadov, 26.06.12  

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom šiestom tohtoročnom zasadnutí vyhovela jednej žiadosti o podporu a dvom žiadostiam o úhradu paušálnych príspevkov. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov dotáciami v celkovej výške 19 700 EUR. Od začiatku roka správna rada schválila dotácie pre celkovo 17 projektov v súhrnnej výške 6 125 402,83 EUR.
 
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenska (ďalej len „AZZZ SR“) získala dotáciu na projekt „Propagácia zberu a zhodnocovania odpadov v zamestnávateľskej oblasti“ vo výške 19 700 EUR. Cieľom predloženého projektu je vytvorenie pravidelnej prílohy Recyklácia v denníku  Hospodárske noviny a propagácia materiálového zhodnotenia odpadov  formou odborného samostatného bloku konferencie AZZZ SR z oblasti zberu, úpravy a zhodnocovania odpadov z komodít sledovaných Recyklačným fondom.

Správna rada ďalej schválila poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu na základe uznesenia SR RF o paušálnych príspevkoch spracovateľovi starých vozidiel a prevádzkovateľovi určeného parkoviska Danielovi Kolmanovi, Dubnica nad Váhom a spoločnosti SCRAPMET SLOVAKIA s. r. o., Banská Bystrica.

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 18. 05. 2012 do 14. 06. 2012 vyplatil Recyklačný fond na základe žiadostí obcí a miest 270 086 EUR  príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie.Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader