Slovensky English
Správy pre tlač
Recyklačný fond poskytne ďalších 3,7 milióna eur na podporu zberu a zhodnocovania odpadov, 26.04.12  

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom štvrtom tohtoročnom zasadnutí vyhovela štyrom žiadostiam o podporu a jednej žiadosti o úhradu paušálnych príspevkov. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov dotáciami v celkovej výške 3 661 555 EUR. Od začiatku roka správna rada schválila dotácie pre celkovo 12 projektov v súhrnnej výške 5 699 517,83 EUR.

Žiadateľ CARS IQ spol. s r. o., Piešťany získal dotáciu vo výške 272 900 EUR na projekt „Doplnenie technológie prevádzky na spracovanie starých vozidiel“. Cieľom realizácie projektu je zefektívnenie činnosti spojenej so spracovaním starých vozidiel pri manipulácii s odstrojenými karosériami, zhodnotenie autokáblov do podoby vysoko predajnej medenej drte a ekologické odsávanie prevádzkových kvapalín  pomocou systému spoločnosti SEDA, ktorý je špičkovým výrobcom recyklačnej techniky pre spracovanie starých vozidiel.
.
Spoločnosť ŽOS EKO, s. r. o., Vrútky získala dotácia na projekt „Podpora výroby a dodania linky na spracovanie elektrosúčastí zo starých vozidiel na základe funkčnej vzorky“ vo výške 630 000 EUR. Účelom tohto projektu je systémovo riešiť zhodnotenie odpadov zo starých vozidiel a zabezpečiť využitie a zhodnotenie jednotlivých komodít. Ide o riešenie, ktoré reaguje na aktuálnu situáciu z pohľadu na pripravovanú ako aj súčasnú legislatívu. Hlavným cieľom je aplikácia novej technológie na spracovanie elektrosúčastí zo starých vozidiel.

Správna rada schválila poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu vo výške 2 753 000 EUR na projekt pod názvom „Zhodnocovanie opotrebovaných pneumatík a autofluffu“ spoločnosti DRON - Sklady, s. r. o., Dunajská Streda. Cieľom predloženého projektu je výstavba zdokonaleného reaktoru, rozšírenie prevádzky a uzavretie cyklu vo forme energetického zhodnotenia tak, že časťou výsledného produktu bude výroba elektrickej energie. Okrem opotrebovaných pneumatík bude technologická linka navrhnutá na spracovanie iných odpadov na báze ropy (najmä  auto – fluff a niektoré druhy plastov).

Schválená bola  aj dotácia vo výške 5 655 EUR na projekt „Ako sa odpad môže stať surovinou“ žiadateľovi Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica. Projekt je zameraný na zorganizovanie medzinárodného festivalu filmov, televíznych programov a videoprogramov s tematikou ochrany prírody a životného prostredia, ktorý sa organizuje od roku 1995 každoročne.

Správna rada ďalej schválila poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu na základe uznesenia SR RF o paušálnych príspevkoch spracovateľovi starých vozidiel a prevádzkovateľovi určeného parkoviska Štefan Németh – NEOF, Veľké Dvorníky. 

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 16. 03. 2012 do 13. 04. 2012 vyplatil Recyklačný fond na základe žiadostí obcí a miest 243 580 EUR  príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie. Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader