Slovensky English
Správy pre tlač
Ďalších 51 tisíc eur na podporu zberu a zhodnocovania odpadov z Recyklačného fondu, 23.02.12  

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom druhom tohtoročnom zasadnutí vyhovela jednej žiadosti o podporu. Ide o projekt „Zlepšenie technickej vybavenosti mesta pre separovaný zber odpadov“ mesta Nové Mesto nad Váhom, ktoré získalo dotáciu vo výške 51 890,- EUR. Zámerom predloženého projektu je zlepšenie účinnosti a efektívnosti existujúceho separovaného zberu plastov, skla a papiera na území mesta Nové Mesto nad Váhom a jeho celoplošné rozšírenie o zber novej komodity viacvrstvových kombinovaných materiálov (VKM). Prostriedky z Recyklačného fondu budú použité na nákup kontajnerov na zber skla, papiera a spoločný zber plastov a VKM, ktoré budú rozmiestnené v individuálnej bytovej výstavbe Nového Mesta nad Váhom.

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 13. 01. 2012 do 09. 02. 2012 vyplatil Recyklačný fond na základe žiadostí obcí a miest 284 009 EUR  príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie. 


Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader