Slovensky English
Správy pre tlač
Ďalších 1,746 mil. eur na podporu propagácie zberu a zhodnocovania odpadov z Recyklačného fondu, 17.05.11  

Správna rada Recyklačného fondu na svojom treťom tohtoročnom zasadnutí rozhodla, že do schválenia Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2011 až 2015 bude rozhodovať o žiadostiach o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu zameraných na oblasti:
- propagácia zberu a zhodnocovania odpadov,
- separovaný zber komunálneho odpadu, 
- informačné systémy v oblasti zberu a zhodnocovania odpadov, 
- výskum a vývoj nových technológií zhodnocovania odpadov.

Správna rada Recyklačného fondu na svojom treťom a štvrtom tohtoročnom zasadnutí vyhovela 6 žiadostiam o podporu. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov dotáciami v celkovej výške 1 745 845 EUR. 

Projekty spadajú do oblasti propagácie zberu a zhodnocovania odpadov. Sú to projekty žiadateľa BB EXPO, spol. s r. o., Banská Bystrica – PRO EKO – výstava, konferencia, semináre, kooperačná burza, súťaže, akademický deň (94 650 EUR), agentúry PAPER LIFE, s. r. o., Prievidza – Tlačové konferencie na propagáciu materiálového zhodnotenia odpadov (18 140 EUR), Mgr. Zdenky Rabayovej – ENVIRA – Príloha Recyklačný priemysel časopisu 21. storočie (48 800 EUR), žiadateľa DYNEX, spol. s r. o., Bratislava – Balíček DIDAKTIK (62 757 EUR), Slovenskej technickej univerzity v Bratislave – Výskum technológií progresívneho zhodnocovania odpadov zo starých vozidiel (1 490 000 EUR) a Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Slovenska, Bratislava – Propagácia materiálového zhodnocovania odpadov (31 500 EUR).

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 12. 02. 2011 do 18. 03. 2011 vyplatil Recyklačný fond na základe žiadostí obcí a miest 263 714 EUR a v období od 19. 03. 2011 do 14. 04. 2011 146 200 EUR príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie. Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader