Slovensky English
Správy pre tlač
Recyklačný fond dočasne pozastavil rozhodovanie o žiadostiach o poskytnutí prostriedkov z recyklačného fondu, 24.02.11  

Správna rada Recyklačného fondu (ďalej len „správna rada“) na svojom druhom tohtoročnom zasadnutí vzala na vedomie informáciu, že v období od 11. 01. 2011 do 11. 02. 2011 vyplatil Recyklačný fond na základe žiadostí obcí a miest 335 113 EUR  príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie. 

Správna rada schválila poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu na základe žiadosti vo forme účelovej dotácie na základe uznesenia SR RF o schválených paušálnych príspevkoch spracovateľovi starých vozidiel a prevádzkovateľovi určeného parkoviska GALIMEX EKO, a. s. Martin. 

Správnou radou bola ďalej schválená Účtovná závierka Recyklačného fondu za rok 2010, Výročná správa o hospodárení a činnosti Recyklačného fondu za rok 2010 a Strategické zámery sektorov Recyklačného fondu.

V situácii aktuálnej neexistencie Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky správna rada dočasne pozastavila rozhodovanie o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu pre projekty zberu a zhodnocovania odpadov.Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader