Slovensky English
Správy pre tlač
Recyklačný fond za takmer 8 rokov schválil 11 650 žiadostí o financie , 18.10.10  

V rámci celého Slovenska doteraz za 9 rokov činnosti schválil Recyklačný fond projekty za vyše 150 mil. EUR, keď vyhovel 11 650 žiadostiam podnikateľov a obcí o finančné prostriedky. Z toho viac než 13,76 mil. EUR bolo poskytnutých mestám a obciam vo forme obligatórnych príspevkov za vyseparovaný odpad, na základe viac než 9 400 vyhovených žiadostí a 11,52 mil. EUR  bolo poskytnutých spracovateľom starých vozidiel, na základe ich 1 648 žiadostí o úhradu prevádzkových nákladov a vyplatených finančných príspevkov. Informoval o tom predseda Správnej rady Recyklačného fondu Juraj Dlhopolček.

,,Od začiatku tohto roka do 30. 09. 2010 správna rada schválila dotácie a úver pre celkovo 33 projektov v súhrnnej výške vyše 5,63 mil. EUR, z toho 10 projektov za 840 tis. EUR bolo na podporu separovaného zberu. Obligatórne príspevky mestám a obciam na základe cca 1413 žiadostí boli vyplatené vo výške takmer 2,24 mil. EUR a  spracovateľom starých vozidiel sme na základe 235 žiadostí vyplatili viac ako 1,66 mil. EUR, na úhradu prevádzkových nákladov a vyplatených finančných príspevkov“, konštatoval J. Dlhopolček. 

Poukázal aj na to, že Banskobystrický kraj patrí k najmenej aktívnym v čerpaní prostriedkov z Recyklačného fondu. Fond tu do konca augusta 2010 vyhovel spolu 1 654 žiadostiam podnikateľov a obcí o finančné prostriedky, v celkovej sume 40,712 mil. EUR. Z toho vyplatil na základe 1 464 žiadostí  obcí príspevky vo výške 1,299 mil. EUR pre 300 miest  a obcí, za vyseparovaný komunálny odpad. Fond vyhovel aj žiadostiam o podporu projektov na zber a recykláciu odpadov. Na základe 62 žiadostí od 22 podnikateľov (1 úver)  schválil dotácie vo výške 37,432 mil. EUR. Ďalších spolu 28 projektov od 16 obcí a združení získalo podporu 1,593 mil. EUR. Zvyšné dotácie smerovali firmám, ktoré sa zaoberajú komplexným spracovaním a zhodnocovaním starých vozidiel.

Medzi najvýznamnejšie fondom podporené projekty patrilo 6 projektov spoločnosti ELEKTRO RECYCLING, s. r. o., Banská Bystrica, zameraných na komplexný systém recyklácie elektronického odpadu a zhodnocovania nebezpečných odpadov, s celkovou sumou 6,158 mil. EUR. Spoločnosť Castor & Pollux, a. s. získala na unikátnu recyklačnú technológiu na zhodnocovania odpadových plastov sumu 3,319 milióna EUR. Firma DETOX, s.r.o., Banská Bystrica zas takmer 2,329 mil. EUR na recyklačnú linku na olejové filtre a zber a spracovanie nebezpečných odpadov a SHP Harmanec, a. s., Harmanec 1,901 mil. EUR na zvýšenie spotreby zberového papiera a rekonštrukciu papierenského stroja v Harmanci. 

Na základe 28 žiadostí o dotácie dostalo spolu 16 miest, obcí a združení banskobystrického kraja na projekty sumu 1,593 mil. EUR. Boli medzi nimi mestá: Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Fiľakovo, Kremnica, Revúca, Sliač, Žarnovica, Žiar nad Hronom, obce: Podbrezová a Pliešovce a združenia: HONT, s. r. o., Dudince, Združenie obcí SEZA Sliač, MEPOS, s. r. o. Lučenec, Technické služby Banská Štiavnica a Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár.Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader