Slovensky English
Správy pre tlač
Ďalších 386 tisíc EUR na podporu zberu a zhodnocovania odpadov z Recyklačného fondu, 30.09.10  

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom ôsmom tohtoročnom zasadnutí vyhovela 4 žiadostiam o podporu. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov dotáciami v celkovej výške 386 356 EUR.  Od začiatku roka správna rada schválila dotácie pre celkovo 33 projektov v súhrnnej výške 5 630 867 EUR.

Spoločnosť P+K, s. r. o. Bratislava získala dotáciu vo výške 309 000 EUR na prevádzku na spracovanie vozidiel.

Správna rada ďalej schválila poskytnutie dotácie vo výške 3 156 EUR pre žiadateľa Ing. Pavla Líma – EKOTOPFILM, Bratislava na projekt XXXVII. Medzinárodný festival odborných filmov EKOTOPFILM 2010.

Zväz elektronického priemyslu, Bratislava získal dotáciu vo výške 7 200 EUR na projekt s názvom „Elektroodpad: propagácia zberu, cieľov recyklácie a zhodnocovania“ počas 16. ročníka medzinárodnom veľtrhu elektrotechniky, elektroniky a energetiky ELO SYS 2010 v Trenčíne od 5. – 8. 10. 2010.

Schválená bola  aj dotácia vo výške 67 000 EUR na projekt žiadateľa Ing. Františka Mátela, CSc. FMR  Consulting, Nitra zameraný na výskum a vývoj nových typov protihlukových panelov, protihlukových opatrení s využitím recyklovaných odpadov z plastov a gumy.

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 31. 07. 2010 do 16. 09. 2010 vyplatil Recyklačný fond na základe  žiadostí obcí a miest 216 586 EUR  príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie.

Zoznam schválených žiadostí obcíNaspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader