Slovensky English
Správy pre tlač
Ďalších 1,4 milióna na podporu zberu a zhodnocovania odpadov z Recyklačného fondu, 26.08.10  

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom siedmom tohtoročnom zasadnutí vyhovela 3 žiadostiam o podporu. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov dotáciami v celkovej výške 1 405 570 EUR. Od začiatku roka správna rada schválila dotácie pre celkovo 29 projektov v súhrnnej výške 5 244 511 EUR.

Mestu Dubnica nad Váhom bola poskytnutá dotácia vo výške 105 570 EUR na rozšírenie zberu separovaných zložiek komunálneho odpadu.

Spoločnosť AUTO – AZ, s. r. o., Zohor získala dotáciu vo výške 1 300 000 EUR na doplnenie technológie pre potreby prípravy spracovania starých vozidiel v recyklačných centrách.

Správna rada ďalej schválila aj poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu vo forme účelovej dotácie spracovateľovi starých vozidiel a prevádzkovateľovi určeného parkoviska spoločnosti EAST – WEST SK, s. r. o., Pukanec.

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 08. 06. 2010 do 30. 07. 2010 vyplatil Recyklačný fond na základe  žiadostí obcí a miest 232 399 EUR  príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie.

Zoznam schválených žiadostí obcíNaspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader