Slovensky English
Správy pre tlač
Ďalších 545 tisíc eur na podporu zberu a zhodnocovania odpadov z Recyklačného fondu, 15.06.10  

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom šiestom tohtoročnom zasadnutí vyhovela 3 žiadostiam o podporu. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov dotáciami v celkovej výške 545 000 EUR. Od začiatku roka správna rada schválila dotácie pre celkovo 26 projektov v súhrnnej výške 3 838 941 EUR.

Spoločnosť WIP Autovrakovisko, s. r. o., Šamorín získala dotáciu vo výške 455 000 EUR na technológiu pre potreby spracovania odstrojených karosérií starých vozidiel.

Spracovateľovi ANEO, s. r. o., Trnava bola poskytnutá dotácia vo výške 90 000 EUR na zavedenie zberu odpadových olejov, vybavenie a dobudovanie zberného miesta Trnava.

Správna rada ďalej schválila aj poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu vo forme účelovej dotácie spracovateľovi starých vozidiel a prevádzkovateľovi určeného parkoviska, spoločnosti ALUEX, s. r. o., Zvolen.

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 11. 05. 2010 do 07. 06. 2010 vyplatil Recyklačný fond na základe  žiadostí obcí a miest 191 050 EUR  príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie.

Zoznam schválených žiadostí obcí


Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader