Slovensky English
Správy pre tlač
Recyklačný fond poskytne ďalších 900 tisíc EUR na podporu zberu a zhodnocovania odpadov, 04.03.10  

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom druhom tohtoročnom zasadnutí vyhovela 5 žiadostiam o podporu. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov dotáciami v celkovej výške 904 850 EUR. Od začiatku roka správna rada schválila dotácie pre celkovo 13 projektov v súhrnnej výške 1 253 713 EUR.

Obec Dobrohošť získala dotáciu vo výške 34 000 EUR na separovaný zber papiera, plastov, skla, viacvrstvových kombinovaných materiálov a kovových obalov vo vybraných obciach regiónu Žitného ostrova v II. etape. Realizácia separovaného zberu v meste Kolárovo bude zefektívnená nákupom lisu, na ktorý Recyklačný fond poskytne 20 850 EUR.

Na tri projekty sú určené prostriedky zo sektora vozidiel. Prvým je projekt spoločnosti CSOKO, spol. s r. o., Bratislava podporený dotáciou vo výške 195 000 EUR na doplnenie technológie pre potreby spracovania starých vozidiel, druhým projekt spoločnosti Jozef Figeľ – KOV-NZPÚ, Novosad na dovybavenie autorizovaných prevádzok na spracovanie starých vozidiel s dotáciou vo výške 215 000 EUR a tretím projekt žiadateľa Marián Ondrík, Liesek s dotáciou 440 000 EUR na zefektívnenie komplexného zberu starých vozidiel.

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 15. 01. 2010 do 12. 02. 2010 vyplatil Recyklačný fond na základe  žiadostí obcí a miest 449 441 EUR  príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie.

Zoznam schválených žiadostí obcí


Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader