Slovensky English
Správy pre tlač
Recyklačný fond aj v tomto roku pokračuje v podpore zberu a zhodnocovania odpadov, 28.01.10  

Správna rada Recyklačného fondu na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí vyhovela  8 žiadostiam o poskytnutie dotácií. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov dotáciami v celkovej výške  348 871 EUR. V roku 2009 to bolo bezmála 19,37 mil. EUR, ďalších takmer 1,42 mil. EUR získali v roku 2009 obce ako príspevky za odpad, ktorý vytriedili a odovzdali na spracovanie a bezmála 4,29 mil. EUR dostali vo forme nárokovateľných príspevkov spracovatelia starých vozidiel. Celková schválená podpora za rok 2009 predstavuje teda 25,33 mil. EUR.

Združenie mesta a obcí mikroregiónu Šurany – Bánov – Lipová, Šurany získalo dotáciu vo výške 16 208 EUR na zakúpenie mostovej nájazdovej váhy v zbernom dvore. Rozvoj separovaného zberu komunálneho odpadu mesta Prešov bude v druhej etape  projektu Technických služieb mesta Prešov podporený sumou 81 610 EUR.

Štyri projekty spadajú do oblasti propagácie zberu a zhodnocovania odpadov. Sú to projekty Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, Bratislava – Propagácia materiálového zhodnocovania odpadov (31 023 EUR), žiadateľa BB EXPO, spol. s r. o., Banská Bystrica – PRO EKO – výstava, konferencia, semináre, kooperačná burza, súťaže, akademický deň (79 770 EUR), agentúry PAPER LIFE, s. r. o., Prievidza – Tlačové konferencie na propagáciu materiálového zhodnotenia odpadov (19 770 EUR) a Mgr. Zdenky Rabayovej – ENVIRA – Príloha Recyklačný priemysel časopisu 21. storočie (40 151 EUR).

Správna rada ďalej schválila aj poskytnutie dotácie vo výške 16 939 EUR na projekt ZF Levice, s. r. o., Trnava zameraný na regeneráciu olejov podľa R9 v prevádzke výroby tlmičov – divízie S a v prevádzke výroby stabilizátorov – divízie F.

Dotáciu získala aj spoločnosť EKOS, spol. s r. o., Stará Ľubovňa, a to vo výške 63 400 EUR na projekt triedeného zberu u spotrebiteľa – oleje, pneumatiky, sklo.

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 27. 11. 2009 do 14. 01. 2010 vyplatil Recyklačný fond na základe  žiadostí obcí a miest 38 221 EUR  príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie.

Zoznam schválených žiadostí obcí


Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader