Slovensky English
Správy pre tlač
Recyklačný fond poskytne ďalších 820,6 tisíc EUR na podporu zberu a zhodnocovania odpadov, 11.12.09  

Správna rada Recyklačného fondu na svojom desiatom a jedenástom tohtoročnom zasadnutí v termínoch 12. 11. 2009 a 11. 12. 2009 vyhovela 4 žiadostiam o podporu. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov dotáciami v celkovej výške 820 587 EUR. V tomto roku teda správna rada schválila dotácie a úver pre celkovo 48 projektov v súhrnnej výške 19 367 407,81 EUR.

Na projekt spoločnosti ROMAG, spol. s r. o., Senec na technológiu materiálového spracovania starých vozidiel, sú vyčlenené prostriedky zo sektora vozidiel vo výške 345 100 EUR.
 
Spoločnosť ECOFIL, spol. s r. o., Michalovce získala dotáciu vo výške 80 487 EUR na intenzifikáciu procesu regenerácie minerálnych olejov.

Správna rada ďalej schválila aj poskytnutie dotácie vo výške 287 800 EUR na projekt Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s., Bratislava – „Oddelený zber odpadových olejov ZSSK CARGO pre RD Prievidza a RD Trenčianska Teplá“.

Podporený bude aj projekt zameraný na propagáciu separovaného zberu  a zhodnocovania odpadov formou TV relácie v roku 2010 žiadateľa N – Club, s. r. o., Bratislava, a to sumou 107 200 EUR. Ide o pokračovanie úspešnej relácie SEPARÉ.

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od 02. 10. 2009
do 26. 11. 2009 vyplatil Recyklačný fond na základe  žiadostí obcí a miest 565 025 EUR  príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie.

Zoznam schválených žiadostí obcí 1
Zoznam schválených žiadostí obcí 2


Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader