Slovensky English
Správy pre tlač
Zasadnutie správnej rady v júni, 26.06.07  

Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom šiestom tohtoročnom zasadaní vyhovela 7 žiadostiam o poskytnutie dotácií. Recyklačný fond tak podporí projekty zberu a zhodnocovania odpadov ďalšími takmer 74,5 milióna korún. Od začiatku roka tak schválila dotácie pre celkovo 46 projektov v súhrnnej výške 243 miliónov korún.

Tri projekty sú venované podpore separovaného zberu odpadov. Je to projekt Združenia mesta a obcí mikroregiónu Šurany – Bánov – Lipová s dotáciou takmer 4,4 milióna korún, projekt Kysuckého Nového Mesta podporený sumou 2,3 milióna korún a projekt Verejnoprospešných služieb Vysoké Tatry, ktorým pripadne takmer 3,3 milióna korún.

Spoločnosť ELEKTRO RECYCLING, s. r. o. získala dotáciu vo výške 56 miliónov korún na zvýšenie účinnosti procesu spracovania odpadu z vyradených elektrických a elektronických zariadení.

Správna rada ďalej schválila tri projekty určené na podporu separovaného zberu a regeneráciu odpadových olejov. Spoločnosť KOSIT, a. s., Košice dostane bezmála 1,5 milióna korún, spoločnosť EKO – M Slovakia, s. r. o., Trnava takmer 6 miliónov korún, a Ing. František Kralovič – Montos OIL, Stupava niečo cez 1 milión korún.

Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od jej posledného zasadnutia dňa 30. 05. 2007 vyplatil Recyklačný fond na základe žiadostí obcí a miest 5,8 milióna korún príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie.

Zoznam schválených žiadostí obcíNaspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader