Slovensky English
Správy pre tlač
Recyklačný fond doteraz vyhovel viac ako 9 500 žiadostiam o financie, 18.11.09  

Neštátny Recyklačný fond v rámci celého Slovenska doteraz za takmer 8 rokov činnosti schválil projekty za 138,37 mil. EUR (4,17 mld. Sk), keď vyhovel 9 617 žiadostiam podnikateľov a obcí o finančné prostriedky. Z toho viac ako 220 projektov v hodnote vyššej ako 32,03 mil. EUR (964,8 mil. Sk) bolo zameraných na zavedenie alebo zintenzívnenie separovaného zberu komunálneho odpadu. Ďalších 10,12 mil. EUR (cca 304,87 mil. Sk) bolo poskytnutých mestám a obciam vo forme obligatórnych príspevkov za vyseparovaný odpad na základe 7 698 vyhovených žiadostí a 9,62 mil. EUR  (cca 289,89 mil. Sk) bolo poskytnutých spracovateľom starých vozidiel na základe ich 1 357 žiadostí o úhradu prevádzkových nákladov a vyplatených finančných príspevkov. Informoval o tom predseda Správnej rady Recyklačného fondu Juraj Dlhopolček.

,,Od začiatku roka 2009 do 16. 11. 2009 správna rada schválila dotácie a úver pre celkovo 46 projektov v súhrnnej výške 18,97 mil. EUR (571,56 mil. Sk), z toho 15 projektov za 2,93 mil. EUR (88,20 mil. Sk) bolo na podporu separovaného zberu. Obligatórne príspevky mestám a obciam na základe cca 1 330 schválených žiadostí boli vyplatené vo výške 1,53 mil. EUR (46,24 mil. Sk) a  spracovateľom starých vozidiel sme na základe 383 žiadostí vyplatili viac ako 4,07 mil. EUR (122,70 mil. Sk), na úhradu prevádzkových nákladov a vyplatených finančných príspevkov“, konštatoval J. Dlhopolček.

Poukázal na to, že v Nitrianskom kraji Recyklačný fond, od 1. 1. 2002 do 31. 10. 2009, vyhovel spolu 923 žiadostiam o poskytnutie dotácií a príspevkov a poskytol žiadateľom 12,32 mil. EUR (371 mil. Sk). Z toho, na základe 867 žiadostí, dostali za vyseparovaný komunálny odpad mestá a obce príspevky vo výške 1,55 mil. EUR (46,7 mil. Sk). Recyklačný fond vyhovel aj žiadostiam o podporu projektov zberu a recyklácie odpadov, z nich bolo 26 žiadostí podnikateľov o dotácie vo výške 8,42 mil. EUR (253,6 mil. Sk) a 20 žiadostí obcí o dotácie vo výške 2,25 mil. EUR (67,8 mil. Sk). Vyhovel aj žiadostiam spracovateľa vozidiel Zelkov, s. r. o., Nové Zámky, ktorému vyplatil podporu 95 tis. EUR (2,87 mil. Sk).

,,Medzi najvýznamnejšie dotáciami podporené projekty v Nitrianskom kraji patria projekty spoločnosti KURUC – COMPANY spol. s r. o. z Veľkých Loviec, ktorá sa zaoberá zberom a spracovaním VKM. Túto spoločnosť fond podporil súhrnnou čiastkou 2,91 mil. EUR (87,7 mil. Sk). Druhou najvýznamnejšou sumou  takmer 1,49 mil. EUR (45 mil. Sk) podporil fond spoločnosť Smurfit Kappa Štúrovo, a. s., tretia najvýznamnejšie  podporená bolo spoločnosť AKU – TRANS spol. s r. o., Nitra a jej projekt bezplatného odberu opotrebovaných olovených akumulátorov od obcí a miest z celého územia Slovenska, sumou 1,23 mil. EUR (37 mil. Sk). Ďalej fond pridelil 1,23 mil. EUR (37 mil. Sk) spoločnosti SLEDGE SLOVAKIA, spol. s r. o., Kolárovo  na recykláciu PET obalov“, vymenoval J. Dlhopolček.

Dodal, že v Nitrianskom kraji prostriedky fondu využívajú na posilnenie komunálneho odpadového hospodárstva nielen samotné obce, ale aj združenia obcí, čo je efektívnejšie. Prostriedky fond pridelil mestám Hurbanovo, Kolárovo, Levice, Nitra, Štúrovo a Topoľčany, obciam Chľaba, Melek, Palárikovo, Šarovce a  taktiež Nitrianskym komunálnym službám, s. r. o. a združeniam  obcí z Pukanca, Šiah, Šurian-Bánova a Šaroviec.Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader