Slovensky English
Správy pre tlač
KURUC - COMPANY je lídrom spracovania VKM, 18.11.09  

Pred uvedením do prevádzky je nová technológia u firmy KURUC - COMPANY spol. s r. o., v Šuranoch, ktorá umožní recyklovať ťažko spracovateľný zberový papier a odpady z viacvrstvových kombinovaných materiálov (VKM). Projekt „Recyklácia VKM – papierenským spôsobom“, nadväzuje na doterajšiu zberovú a výrobnú činnosť firmy a Recyklačný fond ho podporil sumou 2 323 574 EUR (70 mil. Sk). KURUC - COMPANY spol. s r. o., už v roku 2003 dostala z Recyklačného fondu dotáciu vo výške 385 049 EUR (11,6 mil. Sk) na zhodnotenie odpadov z VKM, z ktorých vyrába  kompozitné dosky a výrobky pre stavebníctvo. Informoval o tom František Kurucz, riaditeľ KURUC - COMPANY spol. s r. o.

,,Cieľom projektu nasávanej kartonáže je  recyklácia odpadov z VKM a ťažko spracovateľného zberového papiera - extrudovaných papierov, zušľachtených obalových materiálov, atď., s využitím papierenskej technológie. Tým sa rozšírila škála a kapacita zhodnocovania odpadov z VKM, ktorých je KURUC - COMPANY spol. s r. o. v súčasnosti prakticky jediným zhodnocovateľom v SR. Firma už v roku 2000 s určitou podporou firmy Tetra Pak, a. s. zhodnocovala technologicky odpad z výroby VKM a v malej miere i odpad z obalov z VKM. V súčasnosti zabezpečujeme zhodnotenie cca 2 000 ton odpadov z VKM ročne na kompozitné dosky a výrobky pre stavebníctvo“, konštatoval F. Kurucz.

Poukázal nato, že nová technológia pozostáva z dvoch celkov: rozvlákňovacej linky a linky nasávanej kartonáže. V rozvlákňovacej linke sú rozsekané obaly rozvlákňované v rozvlákňovači. Vzniknutá vodolátka je triedená, pričom sa oddelia celulózové vlákna od hliníka a plastov. Vytriedená látka ide na ďalšie dotrieďovanie, pri ktorom sa odstránia všetky nežiadúce prímesi (zvyšky plastov, hliníka). Dotriedená látka ide na linku nasávanej kartonáže. Výmety (hliník, plasty) sú zahusťované a postúpené na ďalšie spracovanie v linke na kompozitné dosky. Vodolátka získaná v rozvlákňovacej linke je čerpaná na linky nasávanej kartonáže.

,,Prínos spojenia v súčasnosti využívanej technológie – výroby kompozitných dosiek –  a papierenskej technológie pri spracovaní odpadov z VKM je v tom, že odpad - zmes hliníka a polyetylénu, vznikajúci pri rozvlákňovaní odpadov z VKM v rozvlákňovacej linke, je možné výhodne využiť pri výrobe dosiek. Výsledným produktom je nasávaná kartonáž. Ide o celú škálu výrobkov od fixačných vložiek používaných pri balení a ochrane výrobkov bielej a čiernej techniky, cez obaly na vajíčka a zeleninu, jednorázové zdravotnícke pomôcky až po zakoreňovače“, vysvetlil F. Kurucz.

K doterajším trom výrobným halám pribudla štvrtá a k nim aj administratívna budova. Vďaka celkovej investícii viac ako sedem miliónov EUR (cca 210 mil. Sk), s predpokladanou návratnosťou do 10 rokov,  sa zvýši kapacita závodu z 2 000 na 4 000 ton spracovaných odpadov z obalov VKM ročne. KURUC - COMPANY spol. s r. o., je rodinná firma, ktorá podniká v recyklácii tetrapackov 13 rokov a zamestnávala doteraz 18 pracovníkov. Firma nabehne na plnú kapacitu do dvoch rokov a prijme do trojzmennej prevádzky cca 10 ľudí.Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader