Slovensky English
Správy pre tlač
ETOP, a. s., Púchov , 26.10.09  

Spoločnosť ETOP, a.s., Púchov získala z Recyklačného fondu dotácie na dva podporené projekty spolu vo výške 808 900 EUR (24 368 921 Sk). Prvú dotáciu v roku 2003 vo výške viac ako 171 600 EUR ( 5 172 000 Sk) firma použila na investície - nákup lisov a kovových foriem, využívaných pri výrobe gumokovových obručí. Do tých je zapracovaná gumená drvina. vznikajúca pri spracovaní  opotrebovaných pneumatík a to doteraz v množstve najmenej 4 500 t. Druhá dotácia v roku 2007, vo výške viac ako 637 300 EUR (19 200 000 Sk), bola použitá na projekt týkajúci sa spracovania opotrebovaných pneumatík z osobných áut. Informoval o tom Vladimír Lukáč, riaditeľ ETOP, a. s., Púchov.

,,Tento druhý projekt predpokladá, že ročne spracujeme cca 1 500 t opotrebovaných pneumatík z osobných áut a druhotné suroviny využijeme v nových výrobkoch, ako sú retardéry, podstavce pod dopravné značenie, gumokovové kolieska a pod. Prostriedky z fondu sme použili na zabezpečenie zberu opotrebovaných pneumatík a nákup a výrobu foriem, vysokozdvižných vozidiel a skladového hospodárstva. V roku 2008 sme spracovali na základe tohto projektu 2 315 000 kg opotrebovaných pneumatík, čo pri priemernej hmotnosti pneumatík na jednom aute cca 50 kg predstavuje zhodnotenie pneumatík najmenej zo 45 000 zošrotovaných áut“, konštatoval V. Lukáč.

ETOP, a.s., pôsobí na slovenskom trhu už od roku 1990 a gumovýrobe sa venuje od roku 1993. ETOP, a. s. je výrobcom plných kolies pre agrotechniku. Svoje výrobky vyváža takmer do všetkých krajín Európskej únie a má svoj podiel na trhu aj v krajinách Višegrádskej štvorky a na Balkáne. Do svojich výrobkov zapracúva gumovú drvinu z opotrebovaných pneumatík. ETOP je schopný spracovať ročne až 1 600 ton tejto drviny. Projekt má nielen významný environmentálny prínos, ale významnou mierou prispel aj k zvýšeniu zamestnanosti v púchovskom regióne. ETOP, a. s., zamestnáva 155 pracujúcich.

Spoločnosť ETOP má vo svojej filozofii od začiatku ekonómiu, ekológiu, ergonómiu. Od roku 1990 vyrába z odpadových duší protišmykovú návlečku na obuv, od roku 1996 vyrába kolesá z odpadových zmesí a od roku 2002 zaviedla zber, recykláciu a zapracovanie opotrebovaných pneumatík do technologického procesu lamelových kolies s diskom, bez disku a diaľničného programu. Skupina spoločnosti ETOP, a najmä materská spoločnosť ETOP TRADING, rozvíja v oblasti recyklácie vlastný výrobný programom patentovo chránených netradičných produktov. ETOP v pneumatikách ako základnú hmotu na výrobu používa odpadovú zmes, drvinu a sekance z opotrebovaných pneumatík. Firma vyvinula špeciálnu technológiu, ktorej prednosťou je, že z rozomletých pneumatík získava opäť kvalitnú vulkanizačnú hmotu, ktorú využíva vo výrobkoch ako kolesá, spomaľovače, podstavce diaľničného značenia. Ekonomické prínosy projektu spočívajú v tom, že výrobky získané z tohto procesu majú plnú hodnotu vulkanizovaných zmesí. Sú to dlažby, kolesá, krytina, retardéry a vodorovné značenie diaľnic. Výrobky a technológie sú priemyselne chránené.

V roku 2009 pri zníženom objeme výroby kolies a diaľničného programu ETOP vyvinul špecializované gumové podložky pod oceľové konštrukcie solárnych a fotovoltaických panelov, ktoré v plnej miere nahradia znížený objem výroby komponentov v automotive a agrotechnike. Uvádzané produkty vo fotovoltaike s gumovými komponentami tiež priemyselne chráni a uvádza na trh v najproduktívnejšom obore fotovoltaiky v EÚ.Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader