Slovensky English
Správy pre tlač
T-Gum dostal od Recyklačného fondu 448 tis. EUR na recyklačný projekt, 26.10.09  

V Trenčianskom kraji je jedným z významných zhodnocovateľov druhotných surovín spoločnosť T-Gum, s. r. o., Púchov. Spoločnosť získala v roku 2003 z Recyklačného fondu dotáciu vo výške 448 tis. EUR (13,5 mil. Sk) na projekt na spracovanie produktov recyklácie opotrebovaných pneumatík – gumovej drviny a textilného odpadu. Dotácia tvorila povolených cca 30 % z celkovej hodnoty investície, ktorá bola viac ako 1,49 mil. EUR (45 mil. Sk). Firma T-Gum, s. r. o. na spustenie projektu použila aj vlastné prostriedky a úvery z bánk. Všetky plánované environmentálne ciele v spracovaní drviny z opotrebovaných pneumatík boli splnené. Do výrobkov sa doteraz spracovalo viac ako 4 500 t drviny z opotrebovaných pneumatík. Informoval o tom Ľubomír Alexa, riaditeľ T-Gum, s. r. o. Hnúšťa.

,,Podporený projekt organicky nadväzoval na spracovanie opotrebovaných pneumatík z blízkeho závodu v Beluši pri Púchove a V.O.D.S., a. s., Košice. Prostriedky z Recyklačného fondu firma použila na kúpu miešacieho zariadenia a  chladiaceho zariadenia na zapracovanie drviny z opotrebovaných pneumatík do výrobkov. Spracovaním opotrebovaných pneumatík vznikajú druhotné suroviny ako kovová, gumená a textilná drvina. Keďže gumenú drvinu z pneumatík nemožno bez drahých úprav použiť na výrobu nových pneumatík, hľadal sa spôsob je využitia v iných výrobkoch. Tento projekt umožňuje gumenú drvinu zapracovať do podlahovín, podstavcov na dopravné značenie, gumených vložiek do nákladných pneumatík a pod.“, vysvetlil Ľ. Alexa.
 
Spoločnosť  T-Gum, s. r. o., Púchov vznikla v roku 2000. Bola jediným výrobcom duší a ochranných vložiek na Slovensku. Firma vznikla vďaka delimitácii výroby duší, ochranných vložiek a technickej gumy v Matadore Púchov. T-Gum prevzala kompletnú technológiu, know–how a zamestnancov a začala sa venovať gumárenskej výrobe. Z dôvodu poklesu výroby dušových plášťov bolo potrebné hľadať nový výrobný program. Práve vtedy prišlo rozhodnutie zakomponovať do výroby spracovanie druhotných surovín – opotrebované pneumatiky. Ide hlavne o gumenú drvinu a textilný odpad z pneumatík. Spoločnosť má zabezpečený odbyt – hlavne na slovenskom a českom trhu. Hlavným prínosom fondom podporeného projektu je zapracovanie gumenej a textilnej drviny do nových výrobkov. Takto bolo ročne spracovaných až 1 200 ton gumenej a textilnej drviny.

Spoločnosť T-GUM, s. r. o., Púchov úspešne ukončila projekt a presunula miešaciu linku do priestorov T-GUM-u Hnúšťa za účelom pokračovania zapracovania drviny do vlastných výrobkov.


Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader