Slovensky English
Správy pre tlač
V Púchove separujú s podporou od Recyklačného fondu, 26.10.09  

Mesto Púchov úspešne separuje odpad prostredníctvom Podniku technických služieb mesta, s. r. o.,  Púchov. Na rozšírenie a intenzifikáciu separovaného zberu a jeho propagáciu dostal Púchov z Recyklačného fondu dve dotácie v celkovej výške 117 130 EUR  (3 528 658 Sk). Okrem toho Recyklačný fond vyplatil mestu Púchov doteraz 58 350 EUR (1 757 851 Sk) na základe žiadostí o poskytnutie obligatórneho príspevku za vyseparovaný odpad. Informoval o tom Ján Krajčovič, riaditeľ Podniku technických služieb mesta, s. r. o.,  Púchov.

,,Prvú dotáciu vo výške 113 514,37 EUR (3 419 734  Sk) použil Podnik technických služieb mesta, s. r. o. na projekt ,,Rozšírenie a intenzifikácia separovaného zberu v Púchove“. V rámci neho bolo kúpené vozidlo na separovaný zber, kontajnery na separovaný zber skla, papiera a plastov, vaňové kontajnery na zber skla a pneumatík, plastové vrecia na separovaný zber, záchytná vaňa s roštom a kontajner na zber olejov. Okrem toho aj mobilná zberňa opotrebovaných olejov, opotrebovaných batérií a akumulátorov a svetelných zdrojov s obsahom ortuti, kontajnery na žiarivky a batérie a bol vybudovaný aj zberný dvor“, vymenoval J. Krajčovič.

Ďalej poukázal na to, že  projekt potrvá až do konca roka 2010. Od jeho začiatku v roku 2005, až do konca roka 2008 však už zabezpečili zhodnotenie 209 ton plastov, 333,9 ton papiera, 517,4 ton skla, 30,1 ton opotrebovaných pneumatík, 25,1 ton opotrebovaných batérií a akumulátorov, 2 tony svetelných zdrojov s obsahom ortuti, 25,6 ton elektrických a elektronických zariadení a 16,354 ton odpadových olejov.

,,Druhý podporený projekt mal názov „Informačná kampaň na podporu zintenzívnenia separovaného zberu v Púchove“ a Recyklačný fond naň poskytol 3 614,82 EUR (108 900 Sk). Schválené prostriedky boli použité v rokoch 2004 - 2005 na zabezpečenie propagácie separovaného zberu formou vysielania informačných zneliek v Púchovskej TV, distribúciou letákov o separovanom zbere, omaľovánok pre základné školy a letáčika o nebezpečných odpadoch“, uzavrel J. Krajčovič.


Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader