Slovensky English
Správy pre tlač
Slovensko materiálovo zhodnocuje cca 70 % opotrebovaných pneumatík, 26.10.09  

Recyklačný fond sa finančne podieľal na vybudovaní takmer všetkých recyklačných kapacít na zhodnotenie opotrebovaných pneumatík na Slovensku, s výnimkou jedinej v Beluši, ktorá vznikla ešte pred vznikom Recyklačného fondu. Za 7 rokov činnosti fond podporil rozšírenie separovaného zberu a materiálové zhodnotenie tejto komodity sumou 8 273 225 EUR (249 239 168 Sk), čím prispel k tomu, že podiel spracovaných opotrebovaných pneumatík zvýšil na šesť až sedemnásobok. Kým v roku 2001 sa spracovalo 3 100 t opotrebovaných pneumatík, v roku 2006 to bolo už 14 700 t, v roku 2007 cca 16 500 t a odhad na rok 2009 je cca 19 600 ton z celkového výskytu 28 000 ton pneumatík. Ich množstvo by podľa predpokladov malo byť podobné aj v roku 2010. Súčasná celková vybudovaná recyklačná kapacita v Slovenskej republike je 48 000 ton. Informoval o tom predseda Správnej rady Recyklačného fondu Juraj Dlhopolček.

,,Podiel vyzbieraných a spracovaných pneumatík je cca 70 % ich výskytu. Dlhodobým cieľom je až úroveň 98 % výskytu. Na Slovensku je v súčasnosti zabezpečené materiálové zhodnocovanie opotrebovaných pneumatík a preto uprednostňujeme materiálové zhodnotenie starých pneumatík pred energetickým. Vzhľadom k tomu fond nepodporil v roku 2009 a ani nebude podporovať budovanie ďalších recyklačných kapacít v tejto komodite, s výnimkou vybraných skupín opotrebovaných pneumatík, pre ktoré sa nájde ekonomickejšie spracovanie a zároveň lepšie a efektívnejšie využitie drviny ako v súčasných kapacitách“, konštatoval J. Dlhopolček.

Ďalej poukázal na to, že opotrebovaná pneumatika, vzhľadom na extrémne energetické nároky pri jej spracovaní, nie je ešte predmetom obchodovania. Kto chce pneumatiku dať zrecyklovať, musí recyklátorovi platiť. V minulosti, v prípade prechodného nedostatku opotrebovaných pneumatík a v úsilí využiť naplno dennú kapacitu recyklovacieho závodu, recyklátor odoberal opotrebované pneumatiky i zdarma (napr. firma V. O. D. S., a. s., Košice). Za súčasnej ekonomickej situácie zhodnocovateľ odoberá pneumatiky zdarma len od obcí.

Celoslovenský komplexný systém nakladania s opotrebovanými pneumatikami je založený na využívaní § 56 ods. 3 zákona č. 223/2001 Z. z., ktorý umožňuje výrobcom a dovozcom znížiť svoj príspevok do Recyklačného fondu za podmienky, že preukážu zabezpečenie zhodnotenia. To znamená, že nemusia platiť príspevok do RF, ale sa „podelia“ so zberačom a recyklátorom. Sektor opotrebovaných pneumatík plní úlohu regulátora a koordinátora tohto systému.

Recyklačný fond medzi prvými podporil sumou 1,43 mil. EUR (43,19 mil. Sk) projekty spoločnosti Matador - Obnova , a. s., na zvýšenie kapacity spracovateľských liniek a na zlepšenie kvality drviny. Neskoršie nasledovali  spoločnosti MIKONA s. r. o., Lúky , ktorá dostala na projekty od Recyklačného fondu dotáciu 945 tis. EUR (28,47 mil. Sk). Recyklačný fond podporil aj projekty spoločnosti ETOP-TRADING, a. s., Púchov, zamerané na zber a komplexné spracovanie opotrebovaných pneumatík a využitie drviny do nových výrobkov dotáciou 808,9  tis. EUR  (24,4 mil. Sk) , T – GUM, s. r. o.,  Púchov  sumou 448 tis. EUR (13,5 mil. Sk)  a ISO & spol. s r. o., Liptovský Mikuláš 869 tis. EUR (26,18 mil. Sk) a so sektora opotrebovaných pneumatík dostali zdroje aj obce a zberové spoločnosti. Zásadný obrat pri budovaní komplexného systému zberu, zvozu, spracovania opotrebovaných pneumatík a tiež využitia drviny nastal projektom, ktorý bol zameraný na vybudovanie technologickej linky v Kechneci na spracovanie opotrebovaných pneumatík a tiež využitia drviny, na ktorú firme V. O. D. S., a. s., boli poskytnuté prostriedky z Recyklačného fondu 3,51 mil. EUR (106 mil. Sk).  Súčasne spoločnosť V. O. D. S., a. s., odkúpila prevádzku firmy Matador - Obnova, a. s., v Beluši a tým prevzala i environmentálne záväzky tejto spoločnosti.

Pred založením Recyklačného fondu a sektora opotrebovaných pneumatík bola na Slovensku len jedna spracovateľská linka a to v Beluši s ročnou kapacitou cca 3 500 t ročne. Túto linku kúpil Matador ďaleko pred založením fondu, ako najväčší výrobca pneumatík na Slovensku. A je len prirodzené, že prvou podporenou investíciou z Recyklačného fondu bolo zvýšenie ročného výkonu spracovateľskej linky v Beluši. S tým však súviseli aj ďalšie  aktivity sektora opotrebovaných pneumatík a to podpora spracovania vznikajúcej gumenej a textilnej drviny. Keďže najväčšie gumárenské možnosti a skúsenosti boli v Púchove a jeho blízkom okolí, sústreďovala sa podpora sektora hlavne do tejto oblasti. Podporené boli projekty z Matadoru, Mikony, Etopu a T-GUM. Do konca roku 2003 sektor na spomenuté projekty  prispel čiastkou 2 831 627 EUR, čo bolo vyše 85 mil. Sk. Od roku 2004 sa príspevky začali diverzifikovať, lebo bolo potrebné zabezpečiť aj zber opotrebovaných pneumatík.
   
Hodnotenie dosiahnutých environmentálnych cieľov k 31. 12. 2008

ETOP - TRADING, a. s.

 

Názov

Zmluvný záväzok v roku 2008

Dosiahnutá skutočnosť za rok 2008

Kumulatívny záväzok od začiatku projektu k 31.12.2008

Kumulatívne plnenie záväzku k 31.12.2008

[t]

[t]

[t]

[t]

Zber OP

1500,0

2315,0

6626,0

8501,1

Zhodnocovanie OP

1200,0

1667,0

5650,0

8183,4

Zapracovanie drviny do výrobkov

1200,0

1667,0

5650,0

8183,4


ISO & spol., s r. o.


Názov

Zmluvný záväzok v roku 2008 v (t)

Dosiahnutá skutočnosť za rok 2008 v (t)

Kumulatívny záväzok od začiatku projektu k 31.12.2008 v (t)

Kumulatívne plnenie záväzku k 31.12.2008
v (t)

Zhodnocovanie OP

5 . 000,-

6 . 650,-

18 . 000,-

26. 350,-


MIKONA, s. r. o

 

Názov

Zmluvný záväzok v roku 2008 v
(t)

Dosiahnutá skutočnosť za rok 2008
(t)

Kumulatívny záväzok od začiatku projektu
k 31.12.2008
(t)

Kumulatívne plnenie záväzku
k 31.12.2008
(t)

Zber OP

         0

     1124

      9100

13495


T-GUM Púchov, s. r. o


Názov

Zmluvný záväzok na rok 2008
(t)

Dosiahnutá skutočnosť za rok 2008
(t)

Zmluvný záväzok od začiatku realizácie
(t)

Kumulatívne plnenie záväzku k 31.12.2008
(t)

Zapracovanie drviny do výrobkov

930,000

1 526,028

3 360,000

4 397,668


V.O.D.S., a. s.

 

Názov

Zmluvný záväzok v roku 2008
(t)

Dosiahnutá skutočnosť za rok 2008
(t)

Kumulatívny záväzok od začiatku projektu k 31.12.2008
(t)

Kumulatívne plnenie záväzku k 31.12.2008 (t)

Zber celkom

800

6 599,08

4 000

16 244,78

Zhodnocovanie

15 000,00

16 155,66

39 500,00

44 114,09

Zapracovanie drviny do výrobkov

4 450,00

4 997,56

7 750,00

9 281,36

 

           Naspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader