Slovensky English
Správy pre tlač
Zasadnutie správnej rady v máji, 30.05.07  

Recyklačný fond podporí dotáciami 16,5 miliónov korún ďalších 7 projektov zberu a spracovania odpadov. Rozhodla tak dnes Správna rada Recyklačného fondu na svojom piatom zasadnutí na základe žiadostí obcí, miest a ich združení, ako aj podnikateľov. Združeniu obcí EKOLOG bude na separovaný zber položiek komunálneho odpadu poskytnutých takmer 1,3 milióna korún a rovnako aj Združeniu obcí separovaného zberu Liptovské Sliače. Obci Pliešovce poskytne fond na zefektívnenie triedeného zberu odpadov v mikroregióne bezmála 0,5 milióna korún. Tri projekty sa týkajú odpadov z komodity odpadových olejov. Prvým je projekt spoločnosti DETOX, s.r.o., Banská Bystrica zameraný na analytické meranie obsahu chlóru, ťažkých kovov a iných kontaminantov v odpadových olejoch podporený sumou 5,8 milióna korún, druhým projekt spoločnosti MATADOR, a.s., Púchov na intenzifikáciu procesov regenerácie odpadových olejov, na ktorý bude poskytnutá dotácia vo výške 4,2 milióna korún a posledným je projekt na oddelený zber odpadových olejov Jozefa Gajdu – Dopravia, Závod, ktorý bude dotovaný sumou 2,4 milióna korún. Takmer 950 tisíc korún dostane Slovenská technická univerzita v Bratislave na konferenciu TOP 2007 – technika a technológie ochrany životného prostredia a zhodnocovanie odpadov. Správna rada vzala na vedomie informáciu, že v období od jej posledného zasadnutia dňa 19. 04. 2007 vyplatil Recyklačný fond na základe žiadostí obcí a miest 6,2 milióna korún príspevkov za odpad, ktorý obce a mestá vytriedili a odovzdali na spracovanie. Zoznam schválených žiadostí obcíNaspäť na zoznam tlačových správ
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader