Slovensky English
Žiadosti spracovateľov vozidiel o príspevok
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Spolu
Prijaté nové žiadosti 38 168 214 270 298 425 323 350 385 410 406 411 404 4102
Späťvzaté žiadosti 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Vyhovené 36 153 206 270 298 421 333 336 399 392 403 433 413 4093
Nevyhovené žiadosti 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Zamietnuté žiadosti 0 0 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 0 6

Posledná aktualizácia: 04.06.2018 20:11

Vysvetlivky
Tabuľka predstavuje prehľad  žiadosti spracovateľov starých vozidiel o úhradu vyplatených finančných prostriedkov (do zmeny zákona od 31.10.2009) a žiadostí o úhradu nákladov súvisiacich  so zabezpečovaním prevádzky určeného parkoviska spolu so žiadosťami na úhradu prevádzkových nákladov na spracovanie starých vozidiel v zmysle ust. § 63 ods.1 písm. a) zákona o odpadoch.
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader