Slovensky English
Žiadosti obcí o obligatórny príspevok podľa § 64
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Spolu
Prijaté nové žiadosti 19 332 536 1349 1672 1517 1704 1386 1343 1371 1477 1586 1440 2254 3972 1332 23290
Späťvzaté žiadosti 0 1 25 9 3 4 11 7 34 20 21 11 6 5 33 1 191
Vyhovené 0 232 468 1240 1545 1330 1564 1592 1472 1365 1463 1567 1422 2144 4055 1334 22793
Nevyhovené žiadosti 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10
Zamietnuté žiadosti 0 0 1 9 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 13

Posledná aktualizácia: 31.12.2017 10:52

Vysvetlivky
Tabuľka predstavuje prehľad žiadostí obcí o nárokovateľných prostriedky podľa ust. § 64 ods. 1 zákona o odpadoch.
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader