Slovensky English
Projektové žiadosti
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Spolu
Prijaté nové žiadosti 77 235 230 146 137 127 128 76 53 40 58 76 51 105 133 0 1672
Späťvzaté žiadosti 1 33 72 27 35 28 36 19 17 7 19 16 14 16 6 1 347
Vyhovené 20 107 93 89 61 79 69 47 39 20 33 30 30 37 125 0 879
Nevyhovené žiadosti 4 51 34 56 23 19 32 14 3 8 8 13 13 17 54 0 349
Zamietnuté žiadosti 14 32 13 17 9 4 2 0 1 0 3 0 1 0 1 0 97

Posledná aktualizácia: 04.06.2018 20:11

Vysletlivky
Tabuľka predstavuje prehľad žiadostí podľa § 63 zákona o odpadoch - projekty.
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader