Slovensky English
Prehľad žiadostí
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Spolu
Prijaté nové žiadosti 96 567 804 1663 2023 1914 2130 1887 1725 1769 1925 2074 1901 2776 3259 1332 27845
Späťvzaté žiadosti 1 34 97 38 38 32 47 26 51 27 40 27 20 21 25 2 526
Vyhovené (schválené Správnou radou RF) 20 107 93 89 61 79 69 47 39 20 33 30 30 37 125 0 879
Vyhovené žiadosti obcí §64 * 0 232 468 1240 1545 1330 1564 1592 1472 1365 1463 1567 1422 2144 2822 1333 21559
Vyhovené žiadosti spracovateľov vozidiel * 0 0 36 153 206 270 298 421 333 336 399 392 403 433 413 0 4093
Nevyhovené žiadosti (Správnou radou RF) 4 51 34 58 23 19 33 14 4 8 8 13 13 17 54 6 359
Zamietnuté žiadosti (Správnou radou RF) 14 32 14 26 9 4 2 2 5 2 4 0 1 0 1 0 116

Projektové žiadosti
Žiadosti obcí o obligatórny príspevok podľa § 64
Žiadosti spracovateľov vozidiel o príspevok

Posledná aktualizácia: 04.06.2018 20:11

* nepodliehajú schvaľovaniu Správnou radou, ale len kontrole oprávnenosti žiadosti. Sú to žiadosti zo zákona nárokovateľné (vozidlá len do 31.10.2009).
Tabuľka vyjadruje kompletný prehľad prijatých žiadostí v jednotlivých rokoch fungovania fondu.


©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader