Slovensky English
  Aktuality
Chcete dostávať najnovšie informácie na váš mail? Prihláste svoju adresu do nášho mailing listu!

Váš email:
lang_press_list
Spôsob výpočtu výšky príspevkov poskytovaných podľa ust. § 129 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. za 1. a 2. polrok 2016


Správna rada Recyklačného fondu schválila dňa 06. 06. 2016 spôsob výpočtu výšky príspevkov poskytovaných podľa ust. § 129 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. účinný vo vzťahu k 1. a 2. polroku 2016.

V danej súvislosti je nevyhnutné podávať žiadosti o poskytnutie tohto nárokovateľného príspevku vo viazanosti na jednotlivé polroky samostatne.

Žiadosti o vyplatenie príspevku viazaného na 1. polrok 2016, ktoré budú na Recyklačný fond doručené do konca augusta 2016, budú vybavené do konca novembra 2016

Neskôr doručené žiadosti o vyplatenie nárokovateľného príspevku viazané na 1. polrok 2016 budú pravdepodobne vybavené až po dni 01. 01. 2017 likvidátorom v rámci likvidácie Recyklačného fondu a rovnako budú vybavované aj žiadosti viazané na 2. polrok 2016. 

Späť na zoznam
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader