Slovensky English
  Aktuality
Chcete dostávať najnovšie informácie na váš mail? Prihláste svoju adresu do nášho mailing listu!

Váš email:
lang_press_list
Povinnosti voči RF v komodite PLASTY


Dňa 01. 01. 2016 nadobudla účinnosť vyhláška MŽP SR č. 370/2015 Z.z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do RF, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z RF (uvedenou vyhláškou sa nahrádza vyhláška MŽP SR č. 127/2004 Z.z. platná do 31. 12 2015).

V súvislosti z vyhl. č. 370/2015 Z.z. upozorňujeme najmä na časť D prílohy citovanej vyhlášky, ktorá oproti stavu k 31. 12. 2015 výrazne mení (rozširuje) zoznam výrobkov v komodite PLASTY na výrobu a dovoz ktorých sa v období od 01.01.2016 do 30.06.2016 vzťahuje registračná, evidenčná, ohlasovacia a príspevková povinnosť voči RF.





Späť na zoznam
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader