Slovensky English
  Aktuality
Chcete dostávať najnovšie informácie na váš mail? Prihláste svoju adresu do nášho mailing listu!

Váš email:
lang_press_list
Spôsob výpočtu výšky nárokovateľného príspevku obciam podľa § 64 ods. 1 zák. č. 223/2001 Z. z. za rok 2015


Správna rada RF rozhodnutím č. 181 – 9/2015 P zo dňa 04. 12. 2015 schválila v zmysle bodu 3.7 smernice o poskytovaní finančných prostriedkov  z Recyklačného fondu dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov Správnej rady Recyklačného fondu spôsob výpočtu výšky nárokovateľného príspevku obciam podľa ust. § 64 ods. 1 zákona  č. 223/2001 Z. z. na rok 2015. Späť na zoznam
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader