Slovensky English
  Aktuality
Chcete dostávať najnovšie informácie na váš mail? Prihláste svoju adresu do nášho mailing listu!

Váš email:
lang_press_list
Individuálny dovoz vozidiel - Dôležité upozornenie !Na základe nového zákona č. 79/2015 z. Z. o odpadoch sa neplatí príspevok do Recyklačného fondu za jednotlivo vyrobené alebo jednotlivo dovezené vozidlá vo vzťahu ku ktorým sa konanie o schválení jednotlivo vyrobeného vozidla (§14 zák. č. 725/2004 Z.z.) resp. konanie o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla (§16a a §16b zák. č. 725/2004 Z.z.) 
začalo po dni 01. 01. 2016 (čl VI. zák. č. 79/2015 Z.z.).

Od tohto dátumu sa individuálny dovoz vozidiel riadi ustanoveniami § 62 ods. 2 a 3 zákona č. 79/2015 Z.z. 

Zároveň upozorňujeme, aby sa po 01. 01. 2016 nepoužívali predtlačené poštové  poukážky Recyklačného fondu, 
príjem poštových poukážok bude od 1. februára 2016 zablokovaný.Späť na zoznam
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader